Het Vlaams Woninghuurdecreet vervangt de vroegere Woninghuurwet, en is van toepassing op huurovereenkomsten die afgesloten worden vanaf 1 januari 2019. Contracten die werden ondertekend vóór die datum, vallen nog altijd onder de oude regeling (zelfs al start de effectieve huur pas in 2019). Het nieuwe decreet streeft naar een beter evenwicht tussen het huurrendement voor de verhuurder en een betaalbare woonzekerheid voor de huurder. Het omvat ook een duidelijk wettelijk kader voor studentenhuisvesting.
...