In appartementsgebouwen met twintig kavels of meer (met uitzondering van kelders, garages en autostaanplaatsen) moet een raad van mede-eigendom opgericht worden. In kleinere gebouwen is dat niet verplicht maar mag het wel.

Wie mag er deel van uitmaken?

Alleen mede-eigenaars mogen deel uitmaken van de raad. Huurders of wie een eigenaar vertegenwoordigt op de algemene vergadering (zonder zelf eigenaar te zijn) mogen dat niet. Je moet je hiervoor kandidaat stellen. De leden worden gekozen door de algemene vergadering. Je wordt hier meestal niet voor betaald.

Wat is de taak?

De taak van de raad bestaat er vooral in er over te waken dat de syndicus zijn taak correct uitvoert. De raad mag zich niet rechtstreeks inlaten met zijn beheer. Bovendien kan de raad extra opdrachten krijgen van de algemene vergadering. Deze taken moeten duidelijk omschreven zijn en zijn slechts geldig voor de duur van een jaar. Zo kan bijvoorbeeld de taak gegeven worden om offertes op te vragen bij aannemers.

De raad moet halfjaarlijks een omstandig verslag van de werkzaamheden opstellen voor de andere mede-eigenaars.

Wat zijn je risico's?

Als lid van de raad van mede-eigendom kan je aansprakelijk gesteld worden voor je beheer ook al oefen je de taak gratis uit. Je kan hiervoor een verzekering nemen. Als je niet wordt vergoed, kan je aan de algemene vergadering vragen dat de vereniging van mede-eigenaars de verzekeringspremie betaalt.

In appartementsgebouwen met twintig kavels of meer (met uitzondering van kelders, garages en autostaanplaatsen) moet een raad van mede-eigendom opgericht worden. In kleinere gebouwen is dat niet verplicht maar mag het wel.Alleen mede-eigenaars mogen deel uitmaken van de raad. Huurders of wie een eigenaar vertegenwoordigt op de algemene vergadering (zonder zelf eigenaar te zijn) mogen dat niet. Je moet je hiervoor kandidaat stellen. De leden worden gekozen door de algemene vergadering. Je wordt hier meestal niet voor betaald.De taak van de raad bestaat er vooral in er over te waken dat de syndicus zijn taak correct uitvoert. De raad mag zich niet rechtstreeks inlaten met zijn beheer. Bovendien kan de raad extra opdrachten krijgen van de algemene vergadering. Deze taken moeten duidelijk omschreven zijn en zijn slechts geldig voor de duur van een jaar. Zo kan bijvoorbeeld de taak gegeven worden om offertes op te vragen bij aannemers. De raad moet halfjaarlijks een omstandig verslag van de werkzaamheden opstellen voor de andere mede-eigenaars.Als lid van de raad van mede-eigendom kan je aansprakelijk gesteld worden voor je beheer ook al oefen je de taak gratis uit. Je kan hiervoor een verzekering nemen. Als je niet wordt vergoed, kan je aan de algemene vergadering vragen dat de vereniging van mede-eigenaars de verzekeringspremie betaalt.