Het is de Vlaamse regulator Vreg die de distributienettarieven opstelt. 'Maar dat is niet altijd perfect te voorspellen', aldus Vreg-directeur Dirk Van Evercooren. Zo is bijvoorbeeld niet perfect te voorspellen hoeveel elektriciteit en aardgas uiteindelijk zal worden verbruikt.

Wat blijkt: de distributinettarieven voor elektriciteit zijn onderschat voor ruim 42 miljoen euro of 2 procent. Voor aardgas is er een tekort op de doorgerekende tarieven van ruim 3 miljoen euro of 1 procent.

Die tekorten zullen worden verrekend in de tarieven voor 20018. Maar, zo benadrukt men bij de Vreg, het 'is niet zo dat omwille van negatieve saldi van 2 en 1 procent dat de tarieven ook met 2 en 1 procent gaan stijgen. Dat is absoluut voorbarig', aldus Van Evercooren. 'Er zijn nog veel andere factoren die de tarieven bepalen.'