Een accordeonlening is een krediet met een veranderlijke rentevoet. Er is echter een belangrijk verschil met het traditionele type: ze is 'rekbaar' in de tijd. Naargelang de evolutie van de rente kan de looptijd namelijk verlengd of verkort worden. Dit verklaart meteen ook de naam van deze kredietformule.

Je betaalt elke maand hetzelfde bedrag

De rentevoet van een accordeonlening is telkens gedurende één jaar geldig. Jaarlijks bekijkt de bank de evolutie van de rente op lange termijn, waarna er al dan niet een aanpassing volgt. Die aanpassing heeft geen invloed op de mensualiteiten: het bedrag dat je maandelijks dient af te lossen blijft steeds ongewijzigd.

Met een accordeonhypotheek ben je er dus zeker van dat je tijdens de hele looptijd van het krediet elke maand hetzelfde vaste bedrag zal betalen. Maar dat wordt gecompenseerd door de looptijd aan te passen. Daalt de rente, dan wordt de duur van de lening ingekort. Bij een rentestijging wordt de termijn verlengd.

Je betaalt hoogstens vijf jaar langer af

Voor een accordeonhypotheek rekenen banken in principe dezelfde lage tarieven aan als voor een klassieke formule met variabele rente. Een zekerheid is echter dat je sowieso elke maand hetzelfde bedrag blijft betalen. Anderzijds kan een initiële looptijd bij een stijgende rente weleens gevoelig verlengd worden. Goed om weten is wel dat de looptijd met maximaal vijf jaar mag verlengd worden. (RVE)

Een accordeonlening is een krediet met een veranderlijke rentevoet. Er is echter een belangrijk verschil met het traditionele type: ze is 'rekbaar' in de tijd. Naargelang de evolutie van de rente kan de looptijd namelijk verlengd of verkort worden. Dit verklaart meteen ook de naam van deze kredietformule. De rentevoet van een accordeonlening is telkens gedurende één jaar geldig. Jaarlijks bekijkt de bank de evolutie van de rente op lange termijn, waarna er al dan niet een aanpassing volgt. Die aanpassing heeft geen invloed op de mensualiteiten: het bedrag dat je maandelijks dient af te lossen blijft steeds ongewijzigd. Met een accordeonhypotheek ben je er dus zeker van dat je tijdens de hele looptijd van het krediet elke maand hetzelfde vaste bedrag zal betalen. Maar dat wordt gecompenseerd door de looptijd aan te passen. Daalt de rente, dan wordt de duur van de lening ingekort. Bij een rentestijging wordt de termijn verlengd. Voor een accordeonhypotheek rekenen banken in principe dezelfde lage tarieven aan als voor een klassieke formule met variabele rente. Een zekerheid is echter dat je sowieso elke maand hetzelfde bedrag blijft betalen. Anderzijds kan een initiële looptijd bij een stijgende rente weleens gevoelig verlengd worden. Goed om weten is wel dat de looptijd met maximaal vijf jaar mag verlengd worden. (RVE)