In de Kamercommissie Energie gaf het directiecomité van de Creg tekst en uitleg bij hun advies van 1 februari over het 'voorstel van veilingparameters in het netbeheerdersverslag van Elia voor de Y-4 veiling in 2022 met leveringsperiode 2026-2027'. In dat verslag becijfert hoogspanningsbeheerder Elia hoeveel productiecapaciteit nodig is om in de winter van 2026-2027 voldoende stroom te kunnen leveren.

Over die cijfers van Elia had de Creg begin februari een kritisch rapport opgesteld. Bedoeling was om het intern te houden, maar het lekte toch uit. Volgens de Creg zou uit de cijfers van Elia moeten blijken dat in vergelijking met de winter van 2025-2026 er minstens 1.000 MW extra capaciteit nodig zou blijken. In het geval de regering vasthoudt aan de kernuitstap zou dat neerkomen op de bouw van 1 tot 2 extra gascentrales bovenop de twee centrales waartoe al is beslist. Tegelijk was er volgens de Creg nood aan extra informatie van Elia om als regulator daarover te kunnen oordelen.

Intussen kreeg de Creg bijkomende info van Elia, maar nog steeds onvoldoende, aldus Andreas Tirez, lid van het directiecomité van de regulator. 'De bijkomende info van Elia is niet van die aard dat we ons voorstel moeten aanpassen'. Met andere woorden: uit de inschatting van Elia zou volgens de regulator blijken dat er nood is aan 1.000 MW extra capaciteit. 'We blijven er bij dat dit kan leiden tot één of misschien twee extra gascentrales', aldus Tirez.

Nog volgens de Creg zou 1.000 MW extra capaciteit ondersteunen de consument opzadelen met 'een bijkomende kost van 750 miljoen euro over een periode van 15 jaar'. Tirez: 'Potentieel staan dergelijke bedragen dus op het spel. Van waar komt die 1.000 MW? Het gaat om een sterk stijging waar geen verklaring voor is in het netbeheerdersverslag'. De Creg dringt daarom aan op bijkomende informatie door Elia, in het bijzonder over de klimaatjaren waarop de hoogspanningsbeheerder zich baseert om zijn berekeningen te maken. Volgens de regulator schermt de Creg met complexe berekeningen en vertrouwelijkheidsclausules.

Opvallend was de dringende vraag van verscheidene commissieleden - zowel van meerderheid als oppositie- aan Elia om de Creg alle nodige informatie te verstrekken. 'Het is onaanvaardbaar dat Elia niet alle cijfers geeft', aldus Thierry Warmoes (PVDA). Een oproep die werd gedeeld door Bert Wollants (N-VA) en Marie-Christine Marghem (MR). 'We roepen Elia op alle gegevens te bezorgen, zodat de Creg zijn werk kan doen'.

De regulator kwam ook terug op de commotie die was ontstaan nadat het rapport van de Creg over Elia een weekend lang op de site van de regulator was verschenen, om daarna weer te verdwijnen. Dat bleek het gevolg van interne miscommunicatie, klonk het. 'Er kwam geen externe invloed aan te pas', aldus Laurent Jacquet, lid van het directiecomité van de Creg. 'De Creg functioneert'. verzekerde hij.

In de Kamercommissie Energie gaf het directiecomité van de Creg tekst en uitleg bij hun advies van 1 februari over het 'voorstel van veilingparameters in het netbeheerdersverslag van Elia voor de Y-4 veiling in 2022 met leveringsperiode 2026-2027'. In dat verslag becijfert hoogspanningsbeheerder Elia hoeveel productiecapaciteit nodig is om in de winter van 2026-2027 voldoende stroom te kunnen leveren.Over die cijfers van Elia had de Creg begin februari een kritisch rapport opgesteld. Bedoeling was om het intern te houden, maar het lekte toch uit. Volgens de Creg zou uit de cijfers van Elia moeten blijken dat in vergelijking met de winter van 2025-2026 er minstens 1.000 MW extra capaciteit nodig zou blijken. In het geval de regering vasthoudt aan de kernuitstap zou dat neerkomen op de bouw van 1 tot 2 extra gascentrales bovenop de twee centrales waartoe al is beslist. Tegelijk was er volgens de Creg nood aan extra informatie van Elia om als regulator daarover te kunnen oordelen.Intussen kreeg de Creg bijkomende info van Elia, maar nog steeds onvoldoende, aldus Andreas Tirez, lid van het directiecomité van de regulator. 'De bijkomende info van Elia is niet van die aard dat we ons voorstel moeten aanpassen'. Met andere woorden: uit de inschatting van Elia zou volgens de regulator blijken dat er nood is aan 1.000 MW extra capaciteit. 'We blijven er bij dat dit kan leiden tot één of misschien twee extra gascentrales', aldus Tirez.Nog volgens de Creg zou 1.000 MW extra capaciteit ondersteunen de consument opzadelen met 'een bijkomende kost van 750 miljoen euro over een periode van 15 jaar'. Tirez: 'Potentieel staan dergelijke bedragen dus op het spel. Van waar komt die 1.000 MW? Het gaat om een sterk stijging waar geen verklaring voor is in het netbeheerdersverslag'. De Creg dringt daarom aan op bijkomende informatie door Elia, in het bijzonder over de klimaatjaren waarop de hoogspanningsbeheerder zich baseert om zijn berekeningen te maken. Volgens de regulator schermt de Creg met complexe berekeningen en vertrouwelijkheidsclausules.Opvallend was de dringende vraag van verscheidene commissieleden - zowel van meerderheid als oppositie- aan Elia om de Creg alle nodige informatie te verstrekken. 'Het is onaanvaardbaar dat Elia niet alle cijfers geeft', aldus Thierry Warmoes (PVDA). Een oproep die werd gedeeld door Bert Wollants (N-VA) en Marie-Christine Marghem (MR). 'We roepen Elia op alle gegevens te bezorgen, zodat de Creg zijn werk kan doen'.De regulator kwam ook terug op de commotie die was ontstaan nadat het rapport van de Creg over Elia een weekend lang op de site van de regulator was verschenen, om daarna weer te verdwijnen. Dat bleek het gevolg van interne miscommunicatie, klonk het. 'Er kwam geen externe invloed aan te pas', aldus Laurent Jacquet, lid van het directiecomité van de Creg. 'De Creg functioneert'. verzekerde hij.