Wie energiebesparende werken uitvoert, komt in aanmerking voor een energielening. Die is renteloos voor bepaalde doelgroepen, voor de anderen bedraagt de intrestvoet 2 procent. De Vlaamse regering kwam echter overeen de lening in te perken. Vanaf 1 januari 2019 maken enkel nog de sociale doelgroepen en verenigingen er aanspraak op, al werden de afbetalingstermijnen en leenbedragen tot dan nog uitgebreid.

Uit cijfers die Bothuyne opvroeg, blijkt het succes van de lening tanende. In 2015 werden 4.585 leningen toegekend, in 2016 4.238 en vorig jaar nog maar 3.680. Bijkomend probleem is dat de Vlaamse energielening steeds minder aangewend wordt voor isolatiewerken en steeds meer voor de financiering van zonnepanelen.

CD&V vraagt Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) nu het tarief voor isolatiewerken te verlagen naar 1 procent, maar wil vooral dat de regering afziet van de afgesproken inperking. 'De nood aan renovatie blijft te groot. Bovendien worden er rentestijgingen verwacht en is het dus allerminst zeker dat de goedkope bankleningen voor energierenovatie nog lang aangeboden worden', motiveert Bothuyne.

Minister Tommelein volgt het CD&V-parlementslid niet. Hij wijst erop dat de hervorming nog maar van vorig jaar dateert en door de hele regering werd onderschreven. 'Er is geen enkele reden om de energielening in haar huidige vorm te behouden', zegt ook N-VA'er Andries Gryffroy.

In een reactie kondigt oppositiepartij sp.a aan dat ze woensdag een resolutie zal indienen om de geplande afbouw stop te zetten. 'We bieden CD&V onze politieke steun aan voor een wisselmeerderheid om de energielening terug te versterken in plaats van af te bouwen', licht Vlaams parlementslid Rob Beenders toe. 'Als we de Vlamingen willen aanzetten om te investeren in energie-efficiëntie maatregelen, dan is de Energielening een belangrijk instrument dat extra moet versterkt worden.'

Wie energiebesparende werken uitvoert, komt in aanmerking voor een energielening. Die is renteloos voor bepaalde doelgroepen, voor de anderen bedraagt de intrestvoet 2 procent. De Vlaamse regering kwam echter overeen de lening in te perken. Vanaf 1 januari 2019 maken enkel nog de sociale doelgroepen en verenigingen er aanspraak op, al werden de afbetalingstermijnen en leenbedragen tot dan nog uitgebreid.Uit cijfers die Bothuyne opvroeg, blijkt het succes van de lening tanende. In 2015 werden 4.585 leningen toegekend, in 2016 4.238 en vorig jaar nog maar 3.680. Bijkomend probleem is dat de Vlaamse energielening steeds minder aangewend wordt voor isolatiewerken en steeds meer voor de financiering van zonnepanelen.CD&V vraagt Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) nu het tarief voor isolatiewerken te verlagen naar 1 procent, maar wil vooral dat de regering afziet van de afgesproken inperking. 'De nood aan renovatie blijft te groot. Bovendien worden er rentestijgingen verwacht en is het dus allerminst zeker dat de goedkope bankleningen voor energierenovatie nog lang aangeboden worden', motiveert Bothuyne.Minister Tommelein volgt het CD&V-parlementslid niet. Hij wijst erop dat de hervorming nog maar van vorig jaar dateert en door de hele regering werd onderschreven. 'Er is geen enkele reden om de energielening in haar huidige vorm te behouden', zegt ook N-VA'er Andries Gryffroy.In een reactie kondigt oppositiepartij sp.a aan dat ze woensdag een resolutie zal indienen om de geplande afbouw stop te zetten. 'We bieden CD&V onze politieke steun aan voor een wisselmeerderheid om de energielening terug te versterken in plaats van af te bouwen', licht Vlaams parlementslid Rob Beenders toe. 'Als we de Vlamingen willen aanzetten om te investeren in energie-efficiëntie maatregelen, dan is de Energielening een belangrijk instrument dat extra moet versterkt worden.'