De Vlaamse regering wil dat alle woningen tegen 2050 voldoen aan hoge energetische vereisten, en aan elementaire normen rond veiligheid en gezondheid. Als Vlaanderen de ambitieuze doelen wil halen, moet het volgens het Steunpunt sneller gaan. Daarom vraagt Bouwunie, de organisatie voor zelfstandigen en de kmo's uit de bouwsector, een uitbreiding van de renovatiepremies en ook andere stimulerende maatregelen.

Ook pleit de organisatie voor extra sensibilisering en ondersteuning voor de doelgroepen. 'Vlaamse gezinnen hebben vooral behoefte aan duidelijkheid over de financiële gevolgen en de toekomstige verplichtingen voor ze de stap zetten om hun woningen energetisch te verbeteren', verwijst afgevaardigd bestuurder Jean-Pierre Waytens naar een eerdere bevraging van het Vlaams Energieagentschap. Hij pleit voor een 'concreet tijdspad' in combinatie met 'degressieve financiële steun'. Wie sneller investeert, moet een beduidend hogere ondersteuning krijgen. Dat moet ook vermijden dat het werkvolume te hoog oploopt naarmate de de einddatum nadert.

Om meer renovaties aan te kunnen, wil Bouwunie bovendien meer flexibiliteit. 'Daarom vragen we om, als bijkomend instroomkanaal, freelancers te kunnen inzetten in de bouwsector." Nu is de kans groot dat de sociale inspectiediensten dat bestempelen als schijnzelfstandigheid, klinkt het. Bouwunie vraagt aan het federale niveau ook om het verlaagde btw-tarief voor sloop en heropbouw uit te breiden naar heel België. Nu geldt dat verlaagde tarief in 32 Belgische steden.

De Vlaamse regering wil dat alle woningen tegen 2050 voldoen aan hoge energetische vereisten, en aan elementaire normen rond veiligheid en gezondheid. Als Vlaanderen de ambitieuze doelen wil halen, moet het volgens het Steunpunt sneller gaan. Daarom vraagt Bouwunie, de organisatie voor zelfstandigen en de kmo's uit de bouwsector, een uitbreiding van de renovatiepremies en ook andere stimulerende maatregelen.Ook pleit de organisatie voor extra sensibilisering en ondersteuning voor de doelgroepen. 'Vlaamse gezinnen hebben vooral behoefte aan duidelijkheid over de financiële gevolgen en de toekomstige verplichtingen voor ze de stap zetten om hun woningen energetisch te verbeteren', verwijst afgevaardigd bestuurder Jean-Pierre Waytens naar een eerdere bevraging van het Vlaams Energieagentschap. Hij pleit voor een 'concreet tijdspad' in combinatie met 'degressieve financiële steun'. Wie sneller investeert, moet een beduidend hogere ondersteuning krijgen. Dat moet ook vermijden dat het werkvolume te hoog oploopt naarmate de de einddatum nadert.Om meer renovaties aan te kunnen, wil Bouwunie bovendien meer flexibiliteit. 'Daarom vragen we om, als bijkomend instroomkanaal, freelancers te kunnen inzetten in de bouwsector." Nu is de kans groot dat de sociale inspectiediensten dat bestempelen als schijnzelfstandigheid, klinkt het. Bouwunie vraagt aan het federale niveau ook om het verlaagde btw-tarief voor sloop en heropbouw uit te breiden naar heel België. Nu geldt dat verlaagde tarief in 32 Belgische steden.