"Er is een groot verschil tussen een perceel bouwgrond met een gebouw in opbouw en een zonder", zegt notaris Bart Van Opstal, de woordvoerder van de Koninklijke Federatie van het Belgische Notariaat. Hij doelt op de gronden die bouwfirma's bezitten. Ze verkopen die enkel als de koper aan de firma meteen ook de opdracht geeft er een woning op te bouwen (zie kader 'Vlaanderen is niet volgebouwd'). "Je ziet tegenwoordig vooral bouwgronden met zo'n bouwverplichting. Voor die gronden geldt doorgaans de wet op de woningbouw of de wet-Breyne. Die beschermt de koper heel goed."
...