Na jarenlang te hebben vertrouwd op zelfregulering lijkt de Vlaamse regering nu toch te luisteren naar aanbevelingen van experts om discriminatie op de huurmarkt terug te dringen. Meer informatie over die koerswijziging vindt u hier.
...

Discriminatie gebeurt lang niet alleen op basis van etniciteit en neemt doorgaans subtiele vormen aan. Toch halen vooral de flagrante gevallen, waarbij sprake is van uitgesproken racisme, de media. Daardoor wordt het maatschappelijke debat dikwijls aangezwengeld in een gepolariseerde en bitse sfeer.In een context waarin discriminatie al snel wordt verward met racisme, is het veilig om de kant van de slachtoffers te kiezen. Maar wie het debat ten gronde wil voeren, moet ook het standpunt van de tegenpartij durven innemen.Hieronder leest u getuigenissen van verschillende betrokken partijen.