Voor wie niet veel verdient en toch een eigen woning wil kopen, maar geen woonlening krijgt bij de grootbanken, is een sociale lening van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) een oplossing.

Maar uit het antwoord van minister Homans op een parlementaire vraag van sp.a-parlementslid Güler Turan blijkt dat het budget van de VMSW op vier jaar tijd is gedaald van 630 miljoen euro (2014) naar 462 miljoen euro (2017) en dat het aantal toegekende leningen in dezelfde periode is teruggevallen van 3.895 (2014) naar 2.135 (2017, al moeten daar de cijfers voor december nog aan toegevoegd worden).

Sp.a-politica Turan spreekt van een 'falend Vlaams beleid om mensen met een bescheiden inkomen te helpen een eigen woning aan te kopen'.

Voor wie niet veel verdient en toch een eigen woning wil kopen, maar geen woonlening krijgt bij de grootbanken, is een sociale lening van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) een oplossing.Maar uit het antwoord van minister Homans op een parlementaire vraag van sp.a-parlementslid Güler Turan blijkt dat het budget van de VMSW op vier jaar tijd is gedaald van 630 miljoen euro (2014) naar 462 miljoen euro (2017) en dat het aantal toegekende leningen in dezelfde periode is teruggevallen van 3.895 (2014) naar 2.135 (2017, al moeten daar de cijfers voor december nog aan toegevoegd worden).Sp.a-politica Turan spreekt van een 'falend Vlaams beleid om mensen met een bescheiden inkomen te helpen een eigen woning aan te kopen'.