Wie met een laag inkomen een woning wil huren, heeft onder bepaalde voorwaarden ook recht op een huurpremie of huursubsidie. Wie langer dan vier jaar onafgebroken op de wachtlijst voor een sociale woning staat, kan een huurpremie krijgen en wie van een ongeschikt verklaarde woning verhuist naar een conforme woning heeft recht op een huursubsidie.

Uit cijfers die N-VA-parlementslid Allessia Claes heeft opgevraagd, blijkt dat er tussen 2015 en 2018 een forse stijging is van het aantal rechthebben, zowel voor de premie als voor de subsidie. Voor de huursubsidie verdubbelde het aantal rechthebbenden van 11.431 in 2015 naar 21.424 in 2018. De tegemoetkomingen stegen in die periode van 22 miljoen euro naar 37 miljoen euro. Voor de huurpremie ging het aantalrechthebben van 6.940 in 2015 naar 9.439 in 2018. Volgens Claes hebben beide stelsels een grotere bekendheid gekregen, waardoor ook meer Vlamingen een aanvraag doen.

Cijfers voor 2019 worden pas bekendgemaakt bij de publicatie van het jaarverslag van Wonen Vlaanderen. Verwacht wordt dat het aantal rechthebbenden verder zal stijgen door de verhoging van de inkomensgrenzen in 2019.

Wie met een laag inkomen een woning wil huren, heeft onder bepaalde voorwaarden ook recht op een huurpremie of huursubsidie. Wie langer dan vier jaar onafgebroken op de wachtlijst voor een sociale woning staat, kan een huurpremie krijgen en wie van een ongeschikt verklaarde woning verhuist naar een conforme woning heeft recht op een huursubsidie.Uit cijfers die N-VA-parlementslid Allessia Claes heeft opgevraagd, blijkt dat er tussen 2015 en 2018 een forse stijging is van het aantal rechthebben, zowel voor de premie als voor de subsidie. Voor de huursubsidie verdubbelde het aantal rechthebbenden van 11.431 in 2015 naar 21.424 in 2018. De tegemoetkomingen stegen in die periode van 22 miljoen euro naar 37 miljoen euro. Voor de huurpremie ging het aantalrechthebben van 6.940 in 2015 naar 9.439 in 2018. Volgens Claes hebben beide stelsels een grotere bekendheid gekregen, waardoor ook meer Vlamingen een aanvraag doen.Cijfers voor 2019 worden pas bekendgemaakt bij de publicatie van het jaarverslag van Wonen Vlaanderen. Verwacht wordt dat het aantal rechthebbenden verder zal stijgen door de verhoging van de inkomensgrenzen in 2019.