Volgens Tom De Troch, directeur bij Federale Verzekering, zullen eigenaars van een appartement de komende vier jaar aanzienlijk meer investeringen moeten doen. "De verstrengde isolatienormen vereisen energiebesparende initiatieven voor de gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen", argumenteert De Troch.

Energierenovatieprogramma 2020

"Om al die kosten te kunnen betalen, zijn eigenaars op zoek naar een toegankelijke groepsfinanciering"

Hij benadrukt dat eigenaars tegen 2020 hun onroerend goed niet langer kunnen verhuren als het gebouw niet voldoet aan de isolatienormen uit het Energierenovatieprogramma 2020. Dat programma van de Vlaamse regering dicteert onder meer dat tegen 2020 alle daken moeten geïsoleerd zijn en dat enkel glas vervangen moet worden door isolerend glas. Daarnaast moeten alle Vlaamse woningeigenaars tegen dan verouderde verwarmingsketels verwijderd hebben uit hun woning. "Om al die kosten te kunnen betalen, zijn eigenaars op zoek naar een toegankelijke groepsfinanciering", gaat De Troch verder.

Een collectieve lening mede-eigendom (VME-lening) moet de eigenaars een financieel duwtje in de rug geven. Bij zo'n lening gaat de eigenaar van een appartement niet afzonderlijk een lening aan, maar de vertegenwoordigers van het hele appartementsgebouw, de zogeheten Vereniging van Mede-Eigenaars. Op die manier kan samen geleend worden zonder dat men gezamenlijk aansprakelijk is. Daarenboven is het goedkoper dan een gewone lening. Het renteverschil kan oplopen tot 5 procent.

Ook de onafhankelijke belangengroep Verenigde Eigenaars is een voorstander van de VME-lening. Zij ziet vooral heil in de vrijstelling van aansprakelijkheid als een andere eigenaar zijn financiële verplichtingen niet nakomt. "De renovatie van gemeenschappelijke delen, zoals een dak, dient door een drievierdemeerderheid van de algemene vergadering goedgekeurd te worden. Mensen die het appartement niet verhuren, zijn niet meteen bereid die plotse extra investering te doen en stemmen tegen. Wat velen niet weten is dat de VME een sanctie kan oplopen wegens derving van inkomsten van mede-eigenaars die hierdoor niet meer zouden kunnen verhuren. In zo'n geval biedt een VME-lening soelaas", luidt de verklaring.

Volgens Tom De Troch, directeur bij Federale Verzekering, zullen eigenaars van een appartement de komende vier jaar aanzienlijk meer investeringen moeten doen. "De verstrengde isolatienormen vereisen energiebesparende initiatieven voor de gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen", argumenteert De Troch. Hij benadrukt dat eigenaars tegen 2020 hun onroerend goed niet langer kunnen verhuren als het gebouw niet voldoet aan de isolatienormen uit het Energierenovatieprogramma 2020. Dat programma van de Vlaamse regering dicteert onder meer dat tegen 2020 alle daken moeten geïsoleerd zijn en dat enkel glas vervangen moet worden door isolerend glas. Daarnaast moeten alle Vlaamse woningeigenaars tegen dan verouderde verwarmingsketels verwijderd hebben uit hun woning. "Om al die kosten te kunnen betalen, zijn eigenaars op zoek naar een toegankelijke groepsfinanciering", gaat De Troch verder. Een collectieve lening mede-eigendom (VME-lening) moet de eigenaars een financieel duwtje in de rug geven. Bij zo'n lening gaat de eigenaar van een appartement niet afzonderlijk een lening aan, maar de vertegenwoordigers van het hele appartementsgebouw, de zogeheten Vereniging van Mede-Eigenaars. Op die manier kan samen geleend worden zonder dat men gezamenlijk aansprakelijk is. Daarenboven is het goedkoper dan een gewone lening. Het renteverschil kan oplopen tot 5 procent. Ook de onafhankelijke belangengroep Verenigde Eigenaars is een voorstander van de VME-lening. Zij ziet vooral heil in de vrijstelling van aansprakelijkheid als een andere eigenaar zijn financiële verplichtingen niet nakomt. "De renovatie van gemeenschappelijke delen, zoals een dak, dient door een drievierdemeerderheid van de algemene vergadering goedgekeurd te worden. Mensen die het appartement niet verhuren, zijn niet meteen bereid die plotse extra investering te doen en stemmen tegen. Wat velen niet weten is dat de VME een sanctie kan oplopen wegens derving van inkomsten van mede-eigenaars die hierdoor niet meer zouden kunnen verhuren. In zo'n geval biedt een VME-lening soelaas", luidt de verklaring.