Tip 1. Maak een correct woonbudget op

Hoeveel wens je en kan afbetalen? Het antwoord op deze vraag is heel belangrijk om je eigen leencapaciteit na te gaan. Een woning bouwen of kopen en ervoor lenen mag immers niet tot gevolg hebben dat al je geld naar de aankoop en lening gaat.

Welke prijs ben je bereid te betalen binnen de door de bank toegestane limiet? De beste manier om dit na te gaan is vertrekken van je eigen huur of afbetaling waarbij je je huidige sparen optelt. Trek daarvan de nieuwe kosten af zoals de meerkost voor energievoorzieningen, de onroerende voorheffing en de onderhouds- en herstellingskosten voor uw nieuw gekochte of gebouwde woning.

Tip 2. Ga niet over een nacht ijs als je een lening afsluit

Een woning bouwen kopen gaat nu eenmaal gepaard met het afsluiten van een hypothecaire lening. Neem dus de nodige tijd om een lening aan te gaan. Vertrouw niet blindelings op je huisbankier, maar ga ook eens te rade bij andere banken.

Je kunt een onafhankelijk hypotheekbemiddelaar aanspreken om deze vergelijking van verschillende banken uit te voeren. Speel de banken tegenover elkaar uit. De praktijk leert immers dat banken de nodige moeite doen om je als klant te behouden of te krijgen; een hypotheek afsluiten doe je voor lange periode.

Tip 3. Vermijd dure verzekeringen

Eenmaal je de krediet gevende bank hebt gekozen, moet je erop letten dat deze je niet verplicht om dure, aan de lening gekoppelde verzekeringen af te sluiten. Het gaat meer bepaald om een brandverzekering en een schuldsaldoverzekering. Je riskeert op die manier immers de voordelen van een lage rentevoet te verliezen door veel te hoge premies te betalen.

Ga dus niet blindelings in op het voorstel van de bank om de verzekeringen bij een bevriende verzekeringsmaatschappij te plaatsen. Bel rond bij een aantal verzekeraars en laat ze een voorstel doen.

Tip 4. Ga na of je kunt genieten van premies

Vooraleer je een woning koopt of (ver)bouwt, informeer je best of je geen premies kunt krijgen die worden toegekend door de federale overheid, de gemeente, de provincie of het gewest. Deze premies worden toegekend voor heel wat werken en zijn vaak niet te verwaarlozen.

De premies voor Vlaanderen vind je terug op premiezoeker.be, die voor Wallonië op wallonie.be en die voor Brussel op curbain.be.

Sluit je een woonlening af en val je onvrijwillig zonder werk door ziekte of om een andere reden, dan kan je je hiertegen verzekeren door een gratis werkloosheidsverzekering af te sluiten. Dit kan zowel in Vlaanderen als in Wallonië, niet in Brussel.

Tip 5. Kies de juiste looptijd voor je lening

Je kunt lenen op 10, 15, 20, 25 of zelfs 30 jaar. Leen je op langere termijn, dan moet je meer interesten terugbetalen aan de bank. Wel betaal je per maand een kleiner bedrag terug als je de lening spreidt over langere periode. Hoe langer de duur van je lening, hoe meer je zelf kunt sparen.

Stem in eerste instantie de duur van je lening af op de levensstandaard die je wilt behouden. Bepaal vervolgens de totale kostprijs door de optelsom te maken van de totaal terug te betalen interesten, de premies voor de schuldsaldoverzekering en de notariskosten. Hiervan trek je de fiscale voordelen af. (JS)

Welke prijs ben je bereid te betalen binnen de door de bank toegestane limiet? De beste manier om dit na te gaan is vertrekken van je eigen huur of afbetaling waarbij je je huidige sparen optelt. Trek daarvan de nieuwe kosten af zoals de meerkost voor energievoorzieningen, de onroerende voorheffing en de onderhouds- en herstellingskosten voor uw nieuw gekochte of gebouwde woning.Een woning bouwen kopen gaat nu eenmaal gepaard met het afsluiten van een hypothecaire lening. Neem dus de nodige tijd om een lening aan te gaan. Vertrouw niet blindelings op je huisbankier, maar ga ook eens te rade bij andere banken. Je kunt een onafhankelijk hypotheekbemiddelaar aanspreken om deze vergelijking van verschillende banken uit te voeren. Speel de banken tegenover elkaar uit. De praktijk leert immers dat banken de nodige moeite doen om je als klant te behouden of te krijgen; een hypotheek afsluiten doe je voor lange periode.Eenmaal je de krediet gevende bank hebt gekozen, moet je erop letten dat deze je niet verplicht om dure, aan de lening gekoppelde verzekeringen af te sluiten. Het gaat meer bepaald om een brandverzekering en een schuldsaldoverzekering. Je riskeert op die manier immers de voordelen van een lage rentevoet te verliezen door veel te hoge premies te betalen. Vooraleer je een woning koopt of (ver)bouwt, informeer je best of je geen premies kunt krijgen die worden toegekend door de federale overheid, de gemeente, de provincie of het gewest. Deze premies worden toegekend voor heel wat werken en zijn vaak niet te verwaarlozen. De premies voor Vlaanderen vind je terug op premiezoeker.be, die voor Wallonië op wallonie.be en die voor Brussel op curbain.be. Sluit je een woonlening af en val je onvrijwillig zonder werk door ziekte of om een andere reden, dan kan je je hiertegen verzekeren door een gratis werkloosheidsverzekering af te sluiten. Dit kan zowel in Vlaanderen als in Wallonië, niet in Brussel. Je kunt lenen op 10, 15, 20, 25 of zelfs 30 jaar. Leen je op langere termijn, dan moet je meer interesten terugbetalen aan de bank. Wel betaal je per maand een kleiner bedrag terug als je de lening spreidt over langere periode. Hoe langer de duur van je lening, hoe meer je zelf kunt sparen. Stem in eerste instantie de duur van je lening af op de levensstandaard die je wilt behouden. Bepaal vervolgens de totale kostprijs door de optelsom te maken van de totaal terug te betalen interesten, de premies voor de schuldsaldoverzekering en de notariskosten. Hiervan trek je de fiscale voordelen af. (JS)