1. Kom de betekenis overeen

Bij de bouw van een huis wordt er meestal gewerkt met twee opleveringen (de voorlopige en de definitieve). Kom voor aanvang van de werken met je aannemer overeen hoeveel opleveringen er zijn en spreek meteen af wat de betekenis daarvan is. Bij een verkoop-op-plan of sleutel-op-de-deur is het wettelijk verplicht twee opleveringen te hebben.

2. Laat je begeleiden

Kijk vooraleer je overgaat tot de (voorlopige) oplevering goed rond in en rondom het huis. Ga na of er geen zichtbare gebreken zijn. Laat je hierbij bijstaan door je architect. Laat je architect eveneens aanwezig zijn bij de oplevering.

3. Maak een proces-verbaal op

Van de oplevering wordt normaal een proces-verbaal opgemaakt dat alle aanwezigen ondertekenen. Is alles in orde, dan kan je de oplevering zonder meer aanvaarden.

Heb je wel opmerkingen dan kan je de oplevering aanvaarden onder voorbehoud. Laat dan in het proces-verbaal de probleempunten opnemen en vermeld tevens de termijn waarbinnen alles in orde moet worden gebracht. Zijn de problemen ernstig dan kan je de oplevering weigeren.

4. Wees volledig

Na de voorlopige oplevering kan je geen zichtbare gebreken meer inroepen. Wees dan ook volledig in de opmerkingen die je maakt. Roep alle zichtbare gebreken die je vaststelt in. Stel je tussen het moment van de voorlopige en de definitieve oplevering bijkomende gebreken vast, stuur dan dadelijk een aangetekende brief naar de aannemer en architect.

5. Vermijd een stilzwijgende oplevering

Als je de sleutels van je nieuwe huis zonder voorbehoud in ontvangst neemt en daar al gaat wonen, wordt er wel eens uit afgeleid dat er een stilzwijgende oplevering was. Ga je huis dan ook niet bewonen voor de voorlopige oplevering heeft plaats gevonden.

Ben je hier toch toe verplicht, stuur dan minstens een aangetekende brief naar je aannemer waarin je voorbehoud maakt. Laat aan de aannemer weten dat het feit dat je in je huis bent gaan wonen niet betekent dat je de werken ook goedkeurt of aanvaardt.(JR)

Bij de bouw van een huis wordt er meestal gewerkt met twee opleveringen (de voorlopige en de definitieve). Kom voor aanvang van de werken met je aannemer overeen hoeveel opleveringen er zijn en spreek meteen af wat de betekenis daarvan is. Bij een verkoop-op-plan of sleutel-op-de-deur is het wettelijk verplicht twee opleveringen te hebben.Kijk vooraleer je overgaat tot de (voorlopige) oplevering goed rond in en rondom het huis. Ga na of er geen zichtbare gebreken zijn. Laat je hierbij bijstaan door je architect. Laat je architect eveneens aanwezig zijn bij de oplevering.Van de oplevering wordt normaal een proces-verbaal opgemaakt dat alle aanwezigen ondertekenen. Is alles in orde, dan kan je de oplevering zonder meer aanvaarden. Heb je wel opmerkingen dan kan je de oplevering aanvaarden onder voorbehoud. Laat dan in het proces-verbaal de probleempunten opnemen en vermeld tevens de termijn waarbinnen alles in orde moet worden gebracht. Zijn de problemen ernstig dan kan je de oplevering weigeren.Na de voorlopige oplevering kan je geen zichtbare gebreken meer inroepen. Wees dan ook volledig in de opmerkingen die je maakt. Roep alle zichtbare gebreken die je vaststelt in. Stel je tussen het moment van de voorlopige en de definitieve oplevering bijkomende gebreken vast, stuur dan dadelijk een aangetekende brief naar de aannemer en architect.Als je de sleutels van je nieuwe huis zonder voorbehoud in ontvangst neemt en daar al gaat wonen, wordt er wel eens uit afgeleid dat er een stilzwijgende oplevering was. Ga je huis dan ook niet bewonen voor de voorlopige oplevering heeft plaats gevonden. Ben je hier toch toe verplicht, stuur dan minstens een aangetekende brief naar je aannemer waarin je voorbehoud maakt. Laat aan de aannemer weten dat het feit dat je in je huis bent gaan wonen niet betekent dat je de werken ook goedkeurt of aanvaardt.(JR)