1. Vraag een vaste prijs

Vraag aan je aannemer een offerte waarin hij je een globale en vaste prijs geeft voor de werken. Ga ook op die basis met de aannemer in zee. Je moet dan geen latere prijsstijgingen (van bijvoorbeeld materialen en/of werkuren) betalen.

Je aannemer kan dan ook niet zeggen dat hij zich misrekende in de hoeveelheid materiaal die hij nodig had en je geen meerprijs daarvoor aanrekenen.

2. Kijk het contract na

De aannemer kan in het contract dat hij met je afsluit (of in zijn algemene voorwaarden) een andere regeling overeenkomen. Hierin kan hij bijvoorbeeld bepalen dat prijsstijgingen in materialen en/of lonen wel degelijk aan jou kunnen worden doorgerekend. Lees dan ook het contract door voor je met de aannemer in zee gaat en vraag hem dergelijke bepalingen te schrappen.

3. Reageer bij niet-gevraagde meerwerken

Sprak je met je aannemer een vaste prijs af, dan mag hij je enkel meerwerken factureren als hij die schriftelijk met je overeenkwam. Hij moet dat doen vóór het uitvoeren van de werken. Bovendien moet er een voorafgaand akkoord zijn over de prijs.

De rechtspraak neemt niettemin aan dat als je vaststelt dat je aannemer meerwerken uitvoert die je niet vroeg, je hiertegen dadelijk moet reageren. Je moet die werken dan protesteren. Doe dat via een aangetekende brief. Doe je dat niet dan gaat men er van uit dat je de werken stilzwijgend aanvaardde, waardoor je ze ook moet betalen.(JR)

Vraag aan je aannemer een offerte waarin hij je een globale en vaste prijs geeft voor de werken. Ga ook op die basis met de aannemer in zee. Je moet dan geen latere prijsstijgingen (van bijvoorbeeld materialen en/of werkuren) betalen. Je aannemer kan dan ook niet zeggen dat hij zich misrekende in de hoeveelheid materiaal die hij nodig had en je geen meerprijs daarvoor aanrekenen. Sprak je met je aannemer een vaste prijs af, dan mag hij je enkel meerwerken factureren als hij die schriftelijk met je overeenkwam. Hij moet dat doen vóór het uitvoeren van de werken. Bovendien moet er een voorafgaand akkoord zijn over de prijs. De rechtspraak neemt niettemin aan dat als je vaststelt dat je aannemer meerwerken uitvoert die je niet vroeg, je hiertegen dadelijk moet reageren. Je moet die werken dan protesteren. Doe dat via een aangetekende brief. Doe je dat niet dan gaat men er van uit dat je de werken stilzwijgend aanvaardde, waardoor je ze ook moet betalen.(JR)