Als je huurder verhuist, neemt hij normaal zijn domicilie op zijn nieuwe woonplaats. Het kan gebeuren dat hij dat doelbewust of uit vergetelheid niet doet. In dat geval behoudt hij zijn domicilie in je huis. Dit heeft tot gevolg dat er nog aangetekende brieven voor je huurder kunnen toekomen en dat er - als hij schulden heeft - zelfs een gerechtsdeurwaarder voor de deur kan staan. Die kan bijvoorbeeld een dagvaarding komen betekenen of zelfs beslag leggen.

Laat hem schrappen

Wijzigt je huurder zijn domicilie niet, stap dan zelf naar de gemeente en vraag dat je huurder ambtelijk wordt geschrapt.

Voeg bij je aanvraag bewijzen dat je huurder vertrokken is zoals bijvoorbeeld een vonnis van de vrederechter, een door je huurder bij het einde van de huur ondertekende plaatsbeschrijving,...

Het schepencollege beslist over de schrapping. Hou er rekening mee dat deze procedure zes maanden kan duren.

Reageer op brieven

Merk je dat er brieven van een gerechtsdeurwaarder in de bus zitten, contacteer dan de deurwaarder in kwestie. Laat hem weten dat je huurder er niet meer woont. Op die manier kan je vermijden dat de deurwaarder later dagvaardingen komt betekenen of zelfs beslag komt leggen.

Hang een briefje

Zolang de procedure van ambtelijke schrapping niet is afgewerkt, kan je een briefje op de voordeur hangen. Daarop kan je vermelden dat de vorige huurder niet meer op het adres woont en dat je zijn ambtelijke schrapping hebt gevraagd. Een deurwaarder die dit briefje ziet zal minder snel geneigd zijn in de woning binnen te gaan. (JR)

Als je huurder verhuist, neemt hij normaal zijn domicilie op zijn nieuwe woonplaats. Het kan gebeuren dat hij dat doelbewust of uit vergetelheid niet doet. In dat geval behoudt hij zijn domicilie in je huis. Dit heeft tot gevolg dat er nog aangetekende brieven voor je huurder kunnen toekomen en dat er - als hij schulden heeft - zelfs een gerechtsdeurwaarder voor de deur kan staan. Die kan bijvoorbeeld een dagvaarding komen betekenen of zelfs beslag leggen.Wijzigt je huurder zijn domicilie niet, stap dan zelf naar de gemeente en vraag dat je huurder ambtelijk wordt geschrapt. Het schepencollege beslist over de schrapping. Hou er rekening mee dat deze procedure zes maanden kan duren.Merk je dat er brieven van een gerechtsdeurwaarder in de bus zitten, contacteer dan de deurwaarder in kwestie. Laat hem weten dat je huurder er niet meer woont. Op die manier kan je vermijden dat de deurwaarder later dagvaardingen komt betekenen of zelfs beslag komt leggen.Zolang de procedure van ambtelijke schrapping niet is afgewerkt, kan je een briefje op de voordeur hangen. Daarop kan je vermelden dat de vorige huurder niet meer op het adres woont en dat je zijn ambtelijke schrapping hebt gevraagd. Een deurwaarder die dit briefje ziet zal minder snel geneigd zijn in de woning binnen te gaan. (JR)