Stel, tijdens de looptijd van de huurovereenkomst gaat je huurder wettelijk samenwonen of huwt hij. Het koppel gebruikt het huis dat hij van je huurt als gezinswoning. Dit heeft ook gevolgen voor jou als verhuurder. Waar moet je rekening mee houden?

1. Je krijgt er een huurder bij

Van zodra je huurder wettelijk gaat samenwonen of huwt wordt zijn partner automatisch een medehuurder. Dit geldt ook als enkel je huurder het huurcontract ondertekende. Het voordeel voor jou is dat je vanaf dan ook de partner kan aanspreken voor de betaling van de huur.

Je huurder en zijn partner zijn namelijk hoofdelijk verplicht hun huurverplichtingen na te komen. Je kan dan als één van de huurders niet betaalt je altijd richten tot de andere huurder en van hem de betaling van de volledige huurprijs vragen. Dit geldt maar zolang de wettelijke samenwoning of het huwelijk duurt.

2. Je huurder zegt op

Krijg je een brief van je eigenlijke huurder dat hij de huur stopzet, dan volstaat dit niet als opzeg. Zijn partner moet het daarmee eens zijn. De opzeg van de huur moet dan ook uitgaan van beiden. Anders is die nu eenmaal niet geldig.

3. Jij zegt op

Zeg jij de huur op, dan moet je aan beide partners een opzeg geven. Ook de samenwonende partner of echtgenoot moet van jou een opzegbrief krijgen en dit zelfs als die de huurovereenkomst niet mee ondertekende. Je moet dus twee aparte aangetekende opzegbrieven versturen. Je kan hier enkel aan ontsnappen als je echt geen kennis had van de wettelijke samenwoning of het huwelijk.(JR)

Stel, tijdens de looptijd van de huurovereenkomst gaat je huurder wettelijk samenwonen of huwt hij. Het koppel gebruikt het huis dat hij van je huurt als gezinswoning. Dit heeft ook gevolgen voor jou als verhuurder. Waar moet je rekening mee houden?Van zodra je huurder wettelijk gaat samenwonen of huwt wordt zijn partner automatisch een medehuurder. Dit geldt ook als enkel je huurder het huurcontract ondertekende. Het voordeel voor jou is dat je vanaf dan ook de partner kan aanspreken voor de betaling van de huur. Je huurder en zijn partner zijn namelijk hoofdelijk verplicht hun huurverplichtingen na te komen. Je kan dan als één van de huurders niet betaalt je altijd richten tot de andere huurder en van hem de betaling van de volledige huurprijs vragen. Dit geldt maar zolang de wettelijke samenwoning of het huwelijk duurt.Krijg je een brief van je eigenlijke huurder dat hij de huur stopzet, dan volstaat dit niet als opzeg. Zijn partner moet het daarmee eens zijn. De opzeg van de huur moet dan ook uitgaan van beiden. Anders is die nu eenmaal niet geldig.Zeg jij de huur op, dan moet je aan beide partners een opzeg geven. Ook de samenwonende partner of echtgenoot moet van jou een opzegbrief krijgen en dit zelfs als die de huurovereenkomst niet mee ondertekende. Je moet dus twee aparte aangetekende opzegbrieven versturen. Je kan hier enkel aan ontsnappen als je echt geen kennis had van de wettelijke samenwoning of het huwelijk.(JR)