Een van de manieren om zelfstandigen en kmo's aan geld te helpen, is hen te laten financieren door vrienden en familieleden.

De Vlaamse overheid stimuleert dit zelfs. Wie aan de voorwaarden voldoet, krijgt een belastingkorting. Bovendien komt de overheid tussen mocht de lening op de eindvervaldag niet (volledig) terugbetaald zijn.

Om te kunnen genieten van de voordelen moet de lening aan uw vriend of familielid een vaste looptijd van 8 jaar hebben en achtergesteld zijn. Dat betekent dat bij een eventueel faillissement eerst alle andere schuldeisers terugbetaald moeten worden vooraleer u aan de beurt komt. Het maximale bedrag is 100.000 euro. De rentevoet mag voor 2013 hoogstens 2,75% zijn. De lening moet ten slotte worden geregistreerd bij de Participatiemaatschappij Vlaanderen.

Bij de uitbetaling wordt 25% roerende voorheffing op de intrest ingehouden. Voldoet de lening aan de voorwaarden, dan krijg je gedurende acht jaar een jaarlijkse belastingkorting van 2,5% op het gemiddeld uitstaande bedrag van dat jaar. En dat is niet alles.

Belandt uw vriend in een kennelijke staat van onvermogen of gaat zijn bedrijf over de kop, dan krijgt u een belastingvermindering van 30% van het nog verschuldigde bedrag. Op die manier wordt het risico voor de kredietgever toch beperkt. Als de kredietnemer een zelfstandige is, mag het krediet niet worden gegeven door de echtgenote of de partner waarmee hij wettelijk samenwoont. Een bedrijfsleider kan ook geen winwinlening toekennen aan zijn bedrijf. Let wel: met vrienden zaken doen, ligt niet altijd even makkelijk. Met geld kan je ook vrienden verliezen. (ANA)

Een van de manieren om zelfstandigen en kmo's aan geld te helpen, is hen te laten financieren door vrienden en familieleden.De Vlaamse overheid stimuleert dit zelfs. Wie aan de voorwaarden voldoet, krijgt een belastingkorting. Bovendien komt de overheid tussen mocht de lening op de eindvervaldag niet (volledig) terugbetaald zijn. Om te kunnen genieten van de voordelen moet de lening aan uw vriend of familielid een vaste looptijd van 8 jaar hebben en achtergesteld zijn. Dat betekent dat bij een eventueel faillissement eerst alle andere schuldeisers terugbetaald moeten worden vooraleer u aan de beurt komt. Het maximale bedrag is 100.000 euro. De rentevoet mag voor 2013 hoogstens 2,75% zijn. De lening moet ten slotte worden geregistreerd bij de Participatiemaatschappij Vlaanderen.Bij de uitbetaling wordt 25% roerende voorheffing op de intrest ingehouden. Voldoet de lening aan de voorwaarden, dan krijg je gedurende acht jaar een jaarlijkse belastingkorting van 2,5% op het gemiddeld uitstaande bedrag van dat jaar. En dat is niet alles.Belandt uw vriend in een kennelijke staat van onvermogen of gaat zijn bedrijf over de kop, dan krijgt u een belastingvermindering van 30% van het nog verschuldigde bedrag. Op die manier wordt het risico voor de kredietgever toch beperkt. Als de kredietnemer een zelfstandige is, mag het krediet niet worden gegeven door de echtgenote of de partner waarmee hij wettelijk samenwoont. Een bedrijfsleider kan ook geen winwinlening toekennen aan zijn bedrijf. Let wel: met vrienden zaken doen, ligt niet altijd even makkelijk. Met geld kan je ook vrienden verliezen. (ANA)