Voor Comeos, de federatie van de handel en diensten, FEVIA, de federatie van de voedingsindustrie, VIWF, de sectorvereniging van de Belgische water- en frisdrankenindustrie en de Belgische Brouwers zal statiegeld op blikjes het probleem van zwerfvuil helemaal niet oplossen. 'Het zal wel de consument en de bedrijfswereld op kosten jagen zonder de zekerheid dat het een verbetering is ten opzichte van het bestaande, goed werkende, systeem met de blauwe PMD-zakken van FostPlus', reageren de federaties. Het opzetten van een statiegeldsysteem voor drankblikjes zou de bedrijfswereld tussen de 150 en 310 miljoen euro kosten, voor een dienst die de sector als 'overbodig' beschouwt: in België is ophaling van dergelijke verpakkingen geregeld via de PMD-zakken. De vier federaties zijn er niet van overtuigd dat de invoering van statiegeld effectief het zwerfvuilprobleem oplossen. Blik - en drankverpakkingen zouden slechts 5 tot 15 % van het totale zwerfvuil uitmaken. Sensibiliseringscampagnes, een hogere pakkans en een beleid van 'de vervuiler betaalt' zou betere resultaten opleveren. Het statiegeld zou volgens de vier federaties kopers de grens over jagen, naar Frankrijk, waar nog geen statiegeld wordt geheven. Indien de diverse regionale regeringen verschillende tarieven zullen hanteren, dreigt een binnenlandse concurrentie te ontstaan. (Belga)

Voor Comeos, de federatie van de handel en diensten, FEVIA, de federatie van de voedingsindustrie, VIWF, de sectorvereniging van de Belgische water- en frisdrankenindustrie en de Belgische Brouwers zal statiegeld op blikjes het probleem van zwerfvuil helemaal niet oplossen. 'Het zal wel de consument en de bedrijfswereld op kosten jagen zonder de zekerheid dat het een verbetering is ten opzichte van het bestaande, goed werkende, systeem met de blauwe PMD-zakken van FostPlus', reageren de federaties. Het opzetten van een statiegeldsysteem voor drankblikjes zou de bedrijfswereld tussen de 150 en 310 miljoen euro kosten, voor een dienst die de sector als 'overbodig' beschouwt: in België is ophaling van dergelijke verpakkingen geregeld via de PMD-zakken. De vier federaties zijn er niet van overtuigd dat de invoering van statiegeld effectief het zwerfvuilprobleem oplossen. Blik - en drankverpakkingen zouden slechts 5 tot 15 % van het totale zwerfvuil uitmaken. Sensibiliseringscampagnes, een hogere pakkans en een beleid van 'de vervuiler betaalt' zou betere resultaten opleveren. Het statiegeld zou volgens de vier federaties kopers de grens over jagen, naar Frankrijk, waar nog geen statiegeld wordt geheven. Indien de diverse regionale regeringen verschillende tarieven zullen hanteren, dreigt een binnenlandse concurrentie te ontstaan. (Belga)