Een win-win-lening is een krediet dat door een Vlaamse particulier wordt toegestaan aan een zelfstandige of een kmo voor een periode van 8 jaar. Wie daarvoor hoogstens een intrestvoet van 2,75 procent en minstens de helft daarvan aanrekent, krijgt recht op een belastingvermindering. Die bedraagt 2,5 procent van de geleende som. Daarnaast springt de fiscus ook bij in het geval van wanbetaling. Op dat moment krijgt de kredietgever een belastingvermindering van 30 procent van het nog uitstaande bedrag. Vorig jaar werden in Vlaanderen 1.314 winwinleningen afgesloten. Dat was de helft meer dan in 2011. Het geïnvesteerde bedrag kwam uit op 36 miljoen euro. Tot nog toe diende de lening te worden verstrekt aan een bedrijf dat zijn voornaamste exploitatiezetel in Vlaanderen had. Maar dit vond Europa discriminerend tegenover niet-Vlaamse ondernemingen. Daarom is de regelgeving versoepeld. Het volstaat nu dat de kmo's 'een' exploitatiezetel in Vlaanderen hebben. Daardoor komen kredieten aan Waalse of buitenlandse bedrijven met een vestiging in Vlaanderen nu ook aan bod. De kmo's kunnen maximaal 200.000 euro via win-win-leningen lenen. Wie het maximum wil, moet minstens vier kredietverschaffers vinden. Per kredietgever is er namelijk een plafond van 50.000 euro per jaar. Kredietgever en kredietnemer mogen bovendien geen band met mekaar hebben. De win-win-leningen moeten worden aangemeld bij de Participatiemaatschappij Vlaanderen. (Belga)

Een win-win-lening is een krediet dat door een Vlaamse particulier wordt toegestaan aan een zelfstandige of een kmo voor een periode van 8 jaar. Wie daarvoor hoogstens een intrestvoet van 2,75 procent en minstens de helft daarvan aanrekent, krijgt recht op een belastingvermindering. Die bedraagt 2,5 procent van de geleende som. Daarnaast springt de fiscus ook bij in het geval van wanbetaling. Op dat moment krijgt de kredietgever een belastingvermindering van 30 procent van het nog uitstaande bedrag. Vorig jaar werden in Vlaanderen 1.314 winwinleningen afgesloten. Dat was de helft meer dan in 2011. Het geïnvesteerde bedrag kwam uit op 36 miljoen euro. Tot nog toe diende de lening te worden verstrekt aan een bedrijf dat zijn voornaamste exploitatiezetel in Vlaanderen had. Maar dit vond Europa discriminerend tegenover niet-Vlaamse ondernemingen. Daarom is de regelgeving versoepeld. Het volstaat nu dat de kmo's 'een' exploitatiezetel in Vlaanderen hebben. Daardoor komen kredieten aan Waalse of buitenlandse bedrijven met een vestiging in Vlaanderen nu ook aan bod. De kmo's kunnen maximaal 200.000 euro via win-win-leningen lenen. Wie het maximum wil, moet minstens vier kredietverschaffers vinden. Per kredietgever is er namelijk een plafond van 50.000 euro per jaar. Kredietgever en kredietnemer mogen bovendien geen band met mekaar hebben. De win-win-leningen moeten worden aangemeld bij de Participatiemaatschappij Vlaanderen. (Belga)