In 2012 hadden in november 23.922 zelfstandigen en 244.432 werknemers en bedrijfsleiders nog geen aangifte gedaan. Zij kregen een waarschuwing in de bus. Iets meer dan de helft van de zelfstandigen en een kleine 40 procent van de werknemers deden daarop alsnog een aangifte.

Hoeveel laattijdige aangiften er in 2013 gedaan zullen worden, zal pas eind dit jaar duidelijk zijn. Wie zijn aangifte op papier indient, krijgt daarvoor tijd tot 26 juni. Wie het elektronisch via tax-on-web doet, mag wachten tot 17 juli. En wie een boekhouder inschakelt, zelfs tot 16 oktober. Wie niet of niet tijdig een aangifte indient, kan een administratieve boete krijgen.

Gebeurde dit zonder het opzet om de belastingen te ontduiken, dan is er voor de eerste inbreuk geen boete. Voor de tweede inbreuk wordt dat 50 euro, voor de derde inbreuk 125 euro, voor de vierde inbreuk 250 euro en voor de vijfde en volgende inbreuk 625 euro. Gebeurt er geen of een laattijdige aangifte met het opzet om de belastingen te ontduiken, dan bedraagt de boete voor de eerste inbreuk 625 euro. Voor de volgende inbreuken wordt dat 1.250 euro. Naast die boetes kan de fiscus ook een verhoging van de belastingen doen. Is er geen kwaad opzet geweest, dan bedraagt de belastingverhoging 10 procent bij een eerste overtreding, 20 procent bij een tweede inbreuk en 30 procent bij een derde keer.

Vanaf een vierde overtreding wordt ze beschouwd als een opzettelijke ontduiking. Die kunnen worden bestraft met een verhoging van de te betalen belastingen met 50 procent, 100 procent of 200 procent, al naargelang het om een eerste, tweede of derde en volgende overtreding gaat. (Belga)

In 2012 hadden in november 23.922 zelfstandigen en 244.432 werknemers en bedrijfsleiders nog geen aangifte gedaan. Zij kregen een waarschuwing in de bus. Iets meer dan de helft van de zelfstandigen en een kleine 40 procent van de werknemers deden daarop alsnog een aangifte. Hoeveel laattijdige aangiften er in 2013 gedaan zullen worden, zal pas eind dit jaar duidelijk zijn. Wie zijn aangifte op papier indient, krijgt daarvoor tijd tot 26 juni. Wie het elektronisch via tax-on-web doet, mag wachten tot 17 juli. En wie een boekhouder inschakelt, zelfs tot 16 oktober. Wie niet of niet tijdig een aangifte indient, kan een administratieve boete krijgen. Gebeurde dit zonder het opzet om de belastingen te ontduiken, dan is er voor de eerste inbreuk geen boete. Voor de tweede inbreuk wordt dat 50 euro, voor de derde inbreuk 125 euro, voor de vierde inbreuk 250 euro en voor de vijfde en volgende inbreuk 625 euro. Gebeurt er geen of een laattijdige aangifte met het opzet om de belastingen te ontduiken, dan bedraagt de boete voor de eerste inbreuk 625 euro. Voor de volgende inbreuken wordt dat 1.250 euro. Naast die boetes kan de fiscus ook een verhoging van de belastingen doen. Is er geen kwaad opzet geweest, dan bedraagt de belastingverhoging 10 procent bij een eerste overtreding, 20 procent bij een tweede inbreuk en 30 procent bij een derde keer.Vanaf een vierde overtreding wordt ze beschouwd als een opzettelijke ontduiking. Die kunnen worden bestraft met een verhoging van de te betalen belastingen met 50 procent, 100 procent of 200 procent, al naargelang het om een eerste, tweede of derde en volgende overtreding gaat. (Belga)