In de afgelopen jaren werd de verplichte activering geleidelijk opgetrokken in april 2011 eerst tot 55, in juni 2012 tot 58 jaar. In april 2014 wordt dat 60 jaar. Ook in de begeleiding van 50-plussers zelf verandert een en ander vanaf januari 2014. Voortaan krijgen zij een ruimere begeleiding, die nog meer op maat gesneden is. Vlaams minister Muyters licht in een mededeling de maatregelen toe: "Vroeger kregen 50-plussers enkel vacatures toegespeeld die gescreend waren door een 50+consulent. Bovendien moest die consulent ook eerst contact nemen met de potentiële werkgever. Die beperking wordt opgeheven, het aanbod aan mogelijke vacatures zal voor 50- tot 55-jarigen gevoelig uitbreiden. Voor de groep tot 58 jaar behouden we de gevalideerde vacaturemeldingen." Was het ondersteunen van 50-plussers tot nog toe de taak van specifieke VDAB-consulenten, dan wordt die taak nu uitgebreid tot alle VDAB-consulenten, zodat elke 50-plusser bij iedereen van de VDAB terecht kan voor ondersteuning. De begeleiding van 50-plussers is niet langer exclusief voor de VDAB, ook private partners kunnen in de toekomst deze begeleiding aanbieden. "Ook de werkgevers zullen hun duit in het zakje doen," aldus nog minister Muyters. "We blijven hen informeren en sensibiliseren, ook ter plaatse op de werkvloer. Vanaf januari vragen we systematisch feedback van de werkgever na een sollicitatiegesprek met een 50-plusser." (Belga)

In de afgelopen jaren werd de verplichte activering geleidelijk opgetrokken in april 2011 eerst tot 55, in juni 2012 tot 58 jaar. In april 2014 wordt dat 60 jaar. Ook in de begeleiding van 50-plussers zelf verandert een en ander vanaf januari 2014. Voortaan krijgen zij een ruimere begeleiding, die nog meer op maat gesneden is. Vlaams minister Muyters licht in een mededeling de maatregelen toe: "Vroeger kregen 50-plussers enkel vacatures toegespeeld die gescreend waren door een 50+consulent. Bovendien moest die consulent ook eerst contact nemen met de potentiële werkgever. Die beperking wordt opgeheven, het aanbod aan mogelijke vacatures zal voor 50- tot 55-jarigen gevoelig uitbreiden. Voor de groep tot 58 jaar behouden we de gevalideerde vacaturemeldingen." Was het ondersteunen van 50-plussers tot nog toe de taak van specifieke VDAB-consulenten, dan wordt die taak nu uitgebreid tot alle VDAB-consulenten, zodat elke 50-plusser bij iedereen van de VDAB terecht kan voor ondersteuning. De begeleiding van 50-plussers is niet langer exclusief voor de VDAB, ook private partners kunnen in de toekomst deze begeleiding aanbieden. "Ook de werkgevers zullen hun duit in het zakje doen," aldus nog minister Muyters. "We blijven hen informeren en sensibiliseren, ook ter plaatse op de werkvloer. Vanaf januari vragen we systematisch feedback van de werkgever na een sollicitatiegesprek met een 50-plusser." (Belga)