De werknemers in de binnenscheepvaart vallen momenteel nog onder de wet van 1 april 1936. Die kent een aantal specifieke regelingen zoals de mogelijkheid tot een vooraf vastgesteld loon per reis (ongeacht de duurtijd) of de verleningen van het contract van bepaalde duur tot men op de bestemming of terug in de thuishaven is. Maar op 11 augustus 2013 wordt die wetgeving opgeheven. Daardoor vallen de tewerkgestelden op een binnenschip over enkele dagen eveneens onder de algemene regeling voor werknemers uit 1978. Slechts één uitzondering blijft overeind: de manier waarop de opzegging aan een werknemer wordt gegeven. Dit kan worden gedaan door de werknemer een ontvangstverklaring van de opzegbrief te laten ondertekenen. In de klassieke procedure moet de werknemer op zijn thuisadres een aangetekend schrijven ontvangen. Maar voor binnenschippers die vaak lang van huis zijn, is dat niet praktisch. Dat geldt met name voor mensen die dienst doen op de Rijn- en Donauvaart. Voor hen is nu een aparte clausule opgenomen in de algemene arbeidswet. (Belga)

De werknemers in de binnenscheepvaart vallen momenteel nog onder de wet van 1 april 1936. Die kent een aantal specifieke regelingen zoals de mogelijkheid tot een vooraf vastgesteld loon per reis (ongeacht de duurtijd) of de verleningen van het contract van bepaalde duur tot men op de bestemming of terug in de thuishaven is. Maar op 11 augustus 2013 wordt die wetgeving opgeheven. Daardoor vallen de tewerkgestelden op een binnenschip over enkele dagen eveneens onder de algemene regeling voor werknemers uit 1978. Slechts één uitzondering blijft overeind: de manier waarop de opzegging aan een werknemer wordt gegeven. Dit kan worden gedaan door de werknemer een ontvangstverklaring van de opzegbrief te laten ondertekenen. In de klassieke procedure moet de werknemer op zijn thuisadres een aangetekend schrijven ontvangen. Maar voor binnenschippers die vaak lang van huis zijn, is dat niet praktisch. Dat geldt met name voor mensen die dienst doen op de Rijn- en Donauvaart. Voor hen is nu een aparte clausule opgenomen in de algemene arbeidswet. (Belga)