De startlening biedt de mogelijkheid zich te vestigen als zelfstandige of een eigen onderneming op te starten. Ze is bedoeld voor de uitkeringsgerechtigde volledige werklozen en de begunstigden van een wachtuitkering of een leefloon. De starter moet zelf een vierde van de middelen inbrengen, al mogen die eventueel geleend zijn. De rest wordt, met een maximum van 30.000 euro, geleend door het Participatiefonds. Dat is een openbare kredietonderneming die opgericht is om goedkope leningen te verstrekken aan een doelpubliek. De starterslening loopt 5, 7 of 10 jaar. Afhankelijk van het project moeten het eerste of de eerste drie jaar geen kapitaal worden terugbetaald. Dit biedt de starters het voordeel dat ze in de beginfase over voldoende middelen beschikken. De leningen hebben een vaste rente. Voor de kredieten op vijf jaar bedraagt die 4,25 procent, voor de leningen op 7 of 10 jaar wordt dat 4,50 procent. De rentevoeten worden echter verminderd tot 4 procent voor wie zich tijdens de eerste twee jaar laat begeleiden. Het Participatiefonds eist geen waarborgen voor de leningen die het verstrekt. (Belga)

De startlening biedt de mogelijkheid zich te vestigen als zelfstandige of een eigen onderneming op te starten. Ze is bedoeld voor de uitkeringsgerechtigde volledige werklozen en de begunstigden van een wachtuitkering of een leefloon. De starter moet zelf een vierde van de middelen inbrengen, al mogen die eventueel geleend zijn. De rest wordt, met een maximum van 30.000 euro, geleend door het Participatiefonds. Dat is een openbare kredietonderneming die opgericht is om goedkope leningen te verstrekken aan een doelpubliek. De starterslening loopt 5, 7 of 10 jaar. Afhankelijk van het project moeten het eerste of de eerste drie jaar geen kapitaal worden terugbetaald. Dit biedt de starters het voordeel dat ze in de beginfase over voldoende middelen beschikken. De leningen hebben een vaste rente. Voor de kredieten op vijf jaar bedraagt die 4,25 procent, voor de leningen op 7 of 10 jaar wordt dat 4,50 procent. De rentevoeten worden echter verminderd tot 4 procent voor wie zich tijdens de eerste twee jaar laat begeleiden. Het Participatiefonds eist geen waarborgen voor de leningen die het verstrekt. (Belga)