De stijging situeert zich zowel bij de mannen (+ 18 901) als bij de vrouwen (+ 4 349); toch stijgt de mannelijke werkloosheid sneller dan de vrouwelijke werkloosheid. In het Vlaams Gewest waren er in augustus 2013 162 626 volledig werklozen of 15 094 (+ 10,2%) meer dan vorig jaar. In het Waals Gewest telt men 194 498 volledig werklozen of 6 981 (+ 3,7%) meer dan vorig jaar. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waren er 76 700 volledig werklozen of + 1 175 (+ 1,6%) in vergelijking met augustus 2012. De stijging van de werkloosheid doet zich voor in de drie leeftijdsgroepen. Zo is het aantal werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen jonger dan 25 jaar toegenomen met 2 617 (+ 4,9%). De middenleeftijdsgroep laat een stijging zien van 14 669 eenheden (+ 5,8%). De werkzoekende volledig werklozen van 50 jaar en meer stijgen in dezelfde verhouding (+ 5 964 of + 5,7%). De evolutie volgens werkloosheidsduur toont een relatief omvangrijke toename van het aantal kortdurig (- 1 jaar) werklozen (+ 15 956 of + 11,2%) als gevolg van de instroom van nieuwe werklozen de laatste maanden; ook het aantal langdurig werklozen (tussen 1 en 2 jaar) is gegroeid (+ 5 598 of + 7,5%). De zeer langdurige werkloosheid (+ 1 696 of + 0,9%) noteert licht hoger. De conjunctuurvertraging tekent zich ook af in de cijfers over de tijdelijke werkloosheid met een stijging tot 116 279 (+ 6 523 of + 5,9% op jaarbasis). Gemiddeld over de laatste drie maanden waren er 129 032 tijdelijk werklozen; dat zijn er iets minder (- 540 of - 0,4%) dan in dezelfde periode van 2012. (Belga)

De stijging situeert zich zowel bij de mannen (+ 18 901) als bij de vrouwen (+ 4 349); toch stijgt de mannelijke werkloosheid sneller dan de vrouwelijke werkloosheid. In het Vlaams Gewest waren er in augustus 2013 162 626 volledig werklozen of 15 094 (+ 10,2%) meer dan vorig jaar. In het Waals Gewest telt men 194 498 volledig werklozen of 6 981 (+ 3,7%) meer dan vorig jaar. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waren er 76 700 volledig werklozen of + 1 175 (+ 1,6%) in vergelijking met augustus 2012. De stijging van de werkloosheid doet zich voor in de drie leeftijdsgroepen. Zo is het aantal werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen jonger dan 25 jaar toegenomen met 2 617 (+ 4,9%). De middenleeftijdsgroep laat een stijging zien van 14 669 eenheden (+ 5,8%). De werkzoekende volledig werklozen van 50 jaar en meer stijgen in dezelfde verhouding (+ 5 964 of + 5,7%). De evolutie volgens werkloosheidsduur toont een relatief omvangrijke toename van het aantal kortdurig (- 1 jaar) werklozen (+ 15 956 of + 11,2%) als gevolg van de instroom van nieuwe werklozen de laatste maanden; ook het aantal langdurig werklozen (tussen 1 en 2 jaar) is gegroeid (+ 5 598 of + 7,5%). De zeer langdurige werkloosheid (+ 1 696 of + 0,9%) noteert licht hoger. De conjunctuurvertraging tekent zich ook af in de cijfers over de tijdelijke werkloosheid met een stijging tot 116 279 (+ 6 523 of + 5,9% op jaarbasis). Gemiddeld over de laatste drie maanden waren er 129 032 tijdelijk werklozen; dat zijn er iets minder (- 540 of - 0,4%) dan in dezelfde periode van 2012. (Belga)