In oktober 2013 waren er in ons land 427.241 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen. Dat zijn er 14.502 meer dan in oktober 2012 of een groei van 3,5%. De cijfers vertonen enkele opvallende trends. De stijging doet zich meer voor bij de mannen (+ 12.708 of + 5,7%) dan bij de vrouwen (+ 1.794 of + 0,9%). Vooral in Vlaanderen gaan de cijfers in oktober de hoogte in, in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. In het Vlaams Gewest zijn er in oktober 2013 158.895 volledig werklozen: 10 339 meer dan een jaar eerder, of een stijging met 7%. In het Waals Gewest zijn er 192.598 volledig werklozen of 3.351 meer (+ 1,8%) dan in oktober 2012. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tenslotte, zijn er 75.748 volledig werklozen of 812 meer (+ 1,1%) dan in oktober 2012. De jeugdwerkloosheid (- 25 jaar) groeit met 2.3% De middenleeftijdsgroep neemt toe met 3,0% en de werklozen vanaf 50 jaar zelfs met + 5,4%. In die laatste categorie laat de groei zich deels verklaren door de verstrenging van de regelgeving rond vrijstelling van inschrijving als werkzoekende: om daarvoor in aanmerking te komen, moet je sinds dit jaar 60 zijn, in oktober 2012 was dat nog 58. De kortdurige werkloosheid is toegenomen met + 7,4% en de groep van werklozen met een duur tussen 1 en 2 jaar groeide met + 6,3%. Daarentegen laten de werklozen met een zeer lange duur een daling optekenen van 0.7%. De tijdelijke werkloosheid evolueert verder gunstig met een daling van 20.276 eenheden 16,3% ten opzichte van oktober 2012. Gemiddeld over de laatste drie maanden, waren er 118.808 tijdelijk werklozen of 8 582 minder dan vorig jaar (- 6,7%). (Belga)

In oktober 2013 waren er in ons land 427.241 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen. Dat zijn er 14.502 meer dan in oktober 2012 of een groei van 3,5%. De cijfers vertonen enkele opvallende trends. De stijging doet zich meer voor bij de mannen (+ 12.708 of + 5,7%) dan bij de vrouwen (+ 1.794 of + 0,9%). Vooral in Vlaanderen gaan de cijfers in oktober de hoogte in, in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. In het Vlaams Gewest zijn er in oktober 2013 158.895 volledig werklozen: 10 339 meer dan een jaar eerder, of een stijging met 7%. In het Waals Gewest zijn er 192.598 volledig werklozen of 3.351 meer (+ 1,8%) dan in oktober 2012. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tenslotte, zijn er 75.748 volledig werklozen of 812 meer (+ 1,1%) dan in oktober 2012. De jeugdwerkloosheid (- 25 jaar) groeit met 2.3% De middenleeftijdsgroep neemt toe met 3,0% en de werklozen vanaf 50 jaar zelfs met + 5,4%. In die laatste categorie laat de groei zich deels verklaren door de verstrenging van de regelgeving rond vrijstelling van inschrijving als werkzoekende: om daarvoor in aanmerking te komen, moet je sinds dit jaar 60 zijn, in oktober 2012 was dat nog 58. De kortdurige werkloosheid is toegenomen met + 7,4% en de groep van werklozen met een duur tussen 1 en 2 jaar groeide met + 6,3%. Daarentegen laten de werklozen met een zeer lange duur een daling optekenen van 0.7%. De tijdelijke werkloosheid evolueert verder gunstig met een daling van 20.276 eenheden 16,3% ten opzichte van oktober 2012. Gemiddeld over de laatste drie maanden, waren er 118.808 tijdelijk werklozen of 8 582 minder dan vorig jaar (- 6,7%). (Belga)