In juni bedroeg de seizoensgecorrigeerde werkloosheid in de eurozone 11.5 procent. Voor de EU- 28 was dat 10.2 procent. In absolute cijfers betekent dat echter nog steeds dat op dit moment 25.005 miljoen inwoners van de EU-28 zonder werk zitten, waarvan meer dan 18 miljoen in de eurozone, al nam hun aantal wel af met 198.000 voor de EU-28 en 152.000 voor de eurozone. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar zijn er in de Europese Unie 1.5 miljoen minder werklozen. Voor de eurozone betekent dat een afname met 783.000 mensen. Oostenrijk, Duitsland en Malte geven het goede voorbeeld, met een werkloosheidsgraad rond 5 procent. Griekenland bengelt nog steeds achteraan, met 27 procent werklozen, en Spanje, waar net geen kwart van de actieve bevolking zonder werk zit. In 20 lidstaten ging het echter de goede kant uit met de tewerkstelling. Met een werkloosheidsgraad van 8.5 procent zit on land in de middenmoot van het Europese peloton. De jeugdwerkloosheid blijft wel zorgen baren. In landen die zwaar door de crisis werden getroffen, delen jongeren verhoudingsgewijs harder in de klappen. In Griekenland en Spanje zit meer dan de helft van de jongeren werkloos thuis, in Italië 43 procent. In de EU - 28 zitten meer dan 5 miljoen jongeren zonder werk, in de eurozone zijn dat er 3.3 miljoen. (Belga)

In juni bedroeg de seizoensgecorrigeerde werkloosheid in de eurozone 11.5 procent. Voor de EU- 28 was dat 10.2 procent. In absolute cijfers betekent dat echter nog steeds dat op dit moment 25.005 miljoen inwoners van de EU-28 zonder werk zitten, waarvan meer dan 18 miljoen in de eurozone, al nam hun aantal wel af met 198.000 voor de EU-28 en 152.000 voor de eurozone. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar zijn er in de Europese Unie 1.5 miljoen minder werklozen. Voor de eurozone betekent dat een afname met 783.000 mensen. Oostenrijk, Duitsland en Malte geven het goede voorbeeld, met een werkloosheidsgraad rond 5 procent. Griekenland bengelt nog steeds achteraan, met 27 procent werklozen, en Spanje, waar net geen kwart van de actieve bevolking zonder werk zit. In 20 lidstaten ging het echter de goede kant uit met de tewerkstelling. Met een werkloosheidsgraad van 8.5 procent zit on land in de middenmoot van het Europese peloton. De jeugdwerkloosheid blijft wel zorgen baren. In landen die zwaar door de crisis werden getroffen, delen jongeren verhoudingsgewijs harder in de klappen. In Griekenland en Spanje zit meer dan de helft van de jongeren werkloos thuis, in Italië 43 procent. In de EU - 28 zitten meer dan 5 miljoen jongeren zonder werk, in de eurozone zijn dat er 3.3 miljoen. (Belga)