Hoeveel procent van uw jaarinkomen mag volgens u maximaal worden belast in de personenbelasting? Hoe moet volgens u de verlaging van de fiscale druk op arbeid budgettair worden gecompenseerd? Bent u voorstander van een BTW-verhoging als structurele maatregel in ruil voor lagere inkomstenbelastingen? Het zijn maar enkele vragen die de deelnemers aan de anonieme enquête voorgeschoteld krijgen. Met de uitgebreide vragenlijst willen de initiatiefnemers van Fiscaal Correct een genuanceerd beeld krijgen van de wijze waarop de Belg denkt over fiscaliteit. Zo wil men te weten komen welke maatregelen en denkpistes de Belg als rechtvaardig beschouwt in de zoektocht naar hervormingen van de ingewikkelde Belgische fiscaliteit. Tevens wordt gepeild naar de politieke voorkeur van de respondenten. Zelfs deelnemen kan via https://www.vub.ac.be/surveys/index.php/171763/lang-nl Aan de hand van deze enquête wil de werkgroep komen tot concrete voorstellen voor een hervorming van de Belgische fiscaliteit. De resultaten van de enquête zullen worden bekendgemaakt op het 'Forum for the Future', dat op 5 december 2013 in Tour & Taxi's (Brussel) wordt georganiseerd. (Belga)

Hoeveel procent van uw jaarinkomen mag volgens u maximaal worden belast in de personenbelasting? Hoe moet volgens u de verlaging van de fiscale druk op arbeid budgettair worden gecompenseerd? Bent u voorstander van een BTW-verhoging als structurele maatregel in ruil voor lagere inkomstenbelastingen? Het zijn maar enkele vragen die de deelnemers aan de anonieme enquête voorgeschoteld krijgen. Met de uitgebreide vragenlijst willen de initiatiefnemers van Fiscaal Correct een genuanceerd beeld krijgen van de wijze waarop de Belg denkt over fiscaliteit. Zo wil men te weten komen welke maatregelen en denkpistes de Belg als rechtvaardig beschouwt in de zoektocht naar hervormingen van de ingewikkelde Belgische fiscaliteit. Tevens wordt gepeild naar de politieke voorkeur van de respondenten. Zelfs deelnemen kan via https://www.vub.ac.be/surveys/index.php/171763/lang-nl Aan de hand van deze enquête wil de werkgroep komen tot concrete voorstellen voor een hervorming van de Belgische fiscaliteit. De resultaten van de enquête zullen worden bekendgemaakt op het 'Forum for the Future', dat op 5 december 2013 in Tour & Taxi's (Brussel) wordt georganiseerd. (Belga)