Tijdens het eerste kwartaal van 2014 waren er 6,94% minder starters. De effectieve daling zal vermoedelijk beperkt blijven tot 2,2% (t.o.v. eerste kwartaal 2013). Wat de provincies betreft, is de daling het grootst in West-Vlaanderen (-14%) en in Namen (-13%). Vooral de forse daling van het aantal opgestarte eenmanszaken (-8,8%) en van het aantal vrouwelijke zelfstandigen die een eigen zaak beginnen (-18,1%) valt op. In de dienstensectoren (40%), de bouw (11,6%) en de detailhandel (11%) werden de meeste nieuwe ondernemingen opgericht. In absolute cijfers: anno 2013 werden in totaal 67.938 ondernemingen opgericht. Dat zijn er 4.705 minder dan in 2012. In Vlaanderen werden er 36.415 nieuwe ondernemingen opgericht, tegen 39.726 in 2012. In Wallonië bedroeg het aantal nieuwe ondernemingen in 2013 18.891, tegen 20.332 in 2012. In Brussel tenslotte werden er in 2013 9.776 nieuwe ondernemingen opgericht, tegen 10.081 in 2012. Tijdens het eerste kwartaal van 2014 zullen er naar verwacht 18.000 nieuwe ondernemingen opgericht zijn, dat is 2,2% minder dan in het eerste kwartaal van 2012 (18.408). Niettemin overleeft 701% van de starters zijn eerste 5 jaar. Toch is het animo om te ondernemen beduidend lager dan in buurland Nederland. Uit de GEM-cijfers (Global Entrepreneurship Monitor) blijkt dat 50% van de jongeren die opportuniteiten zien als zelfstandige, vrezen niet te zullen slagen. In Nederland bijvoorbeeld bedraagt dit percentage slechts 36%. De TEA (Total Entrepreneurial Activity) bedraagt in België ook slechts 5,2% (en in Vlaanderen zelfs slechts 2,8%!), tegenover 10,3% in Nederland. Administratieve vereenvoudiging, een beter statuur voor de zelfstandige en een nationale invoering van de win-winlening zouden volgens de initiatiefnemers van de studie de situatie kunnen keren. (Belga)

Tijdens het eerste kwartaal van 2014 waren er 6,94% minder starters. De effectieve daling zal vermoedelijk beperkt blijven tot 2,2% (t.o.v. eerste kwartaal 2013). Wat de provincies betreft, is de daling het grootst in West-Vlaanderen (-14%) en in Namen (-13%). Vooral de forse daling van het aantal opgestarte eenmanszaken (-8,8%) en van het aantal vrouwelijke zelfstandigen die een eigen zaak beginnen (-18,1%) valt op. In de dienstensectoren (40%), de bouw (11,6%) en de detailhandel (11%) werden de meeste nieuwe ondernemingen opgericht. In absolute cijfers: anno 2013 werden in totaal 67.938 ondernemingen opgericht. Dat zijn er 4.705 minder dan in 2012. In Vlaanderen werden er 36.415 nieuwe ondernemingen opgericht, tegen 39.726 in 2012. In Wallonië bedroeg het aantal nieuwe ondernemingen in 2013 18.891, tegen 20.332 in 2012. In Brussel tenslotte werden er in 2013 9.776 nieuwe ondernemingen opgericht, tegen 10.081 in 2012. Tijdens het eerste kwartaal van 2014 zullen er naar verwacht 18.000 nieuwe ondernemingen opgericht zijn, dat is 2,2% minder dan in het eerste kwartaal van 2012 (18.408). Niettemin overleeft 701% van de starters zijn eerste 5 jaar. Toch is het animo om te ondernemen beduidend lager dan in buurland Nederland. Uit de GEM-cijfers (Global Entrepreneurship Monitor) blijkt dat 50% van de jongeren die opportuniteiten zien als zelfstandige, vrezen niet te zullen slagen. In Nederland bijvoorbeeld bedraagt dit percentage slechts 36%. De TEA (Total Entrepreneurial Activity) bedraagt in België ook slechts 5,2% (en in Vlaanderen zelfs slechts 2,8%!), tegenover 10,3% in Nederland. Administratieve vereenvoudiging, een beter statuur voor de zelfstandige en een nationale invoering van de win-winlening zouden volgens de initiatiefnemers van de studie de situatie kunnen keren. (Belga)