Zelfstandigen ontvangen voortaan evenveel kinderbijslag als werknemers, namelijk 90 euro per maand voor het eerste kind. Gisteren stemde de plenaire Kamer hiertoe in. Momenteel krijgt een zelfstandige maar 84,34 euro voor het eerste kind, terwijl een werknemer 90,28 euro ontvangt. Bovendien krijgt een werknemer een leeftijdsbijslag voor zijn eerste kind, gradueel stijgend met de leeftijd. Een zelfstandige krijgt die leeftijdsbijslag niet voor al zijn kinderen. "De eenmaking zorgt ervoor dat zelfstandigen en werknemers eindelijk gelijk zijn voor de wet. Een kind is een kind. Er is toch geen enkele reden om zelfstandigen minder te geven dan werknemers?", zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. De eenmaking zorgt tegelijk voor een administratieve vereenvoudiging. In plaats van 4 verschillende kinderbijslagstelsels met aparte uitbetalingsinstellingen, komt er nu een eengemaakt stelsel waarover de deelstaten vanaf 1 juli 2014 de bevoegdheid krijgen. Concreet betekent de eenmaking dat niet langer de sociale verzekeringsfondsen de kinderbijslag van de zelfstanden uitbetalen, maar wel de kinderbijslagfondsen. Ook het Neutraal Syndicaat voor de Zelfstandigen (NSZ) juicht de nieuwe regeling toe. Voor NSZ-voorzitster Christine Mattheeuws komt de gelijkschakeling van de kinderbijslagstelsels er geen dag te vroeg. "Elk kind is gelijk, ongeacht of de ouders als zelfstandige, werknemer of ambtenaar aan de slag zijn." (Belga)

Zelfstandigen ontvangen voortaan evenveel kinderbijslag als werknemers, namelijk 90 euro per maand voor het eerste kind. Gisteren stemde de plenaire Kamer hiertoe in. Momenteel krijgt een zelfstandige maar 84,34 euro voor het eerste kind, terwijl een werknemer 90,28 euro ontvangt. Bovendien krijgt een werknemer een leeftijdsbijslag voor zijn eerste kind, gradueel stijgend met de leeftijd. Een zelfstandige krijgt die leeftijdsbijslag niet voor al zijn kinderen. "De eenmaking zorgt ervoor dat zelfstandigen en werknemers eindelijk gelijk zijn voor de wet. Een kind is een kind. Er is toch geen enkele reden om zelfstandigen minder te geven dan werknemers?", zegt UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. De eenmaking zorgt tegelijk voor een administratieve vereenvoudiging. In plaats van 4 verschillende kinderbijslagstelsels met aparte uitbetalingsinstellingen, komt er nu een eengemaakt stelsel waarover de deelstaten vanaf 1 juli 2014 de bevoegdheid krijgen. Concreet betekent de eenmaking dat niet langer de sociale verzekeringsfondsen de kinderbijslag van de zelfstanden uitbetalen, maar wel de kinderbijslagfondsen. Ook het Neutraal Syndicaat voor de Zelfstandigen (NSZ) juicht de nieuwe regeling toe. Voor NSZ-voorzitster Christine Mattheeuws komt de gelijkschakeling van de kinderbijslagstelsels er geen dag te vroeg. "Elk kind is gelijk, ongeacht of de ouders als zelfstandige, werknemer of ambtenaar aan de slag zijn." (Belga)