Voortaan spreekt men dan ook van de psychosociale risico's op het werk. Het gaat om alle zaken die in het kader van de werkrelatie gebeuren en die het welzijn van de werknemer kunnen verstoren en bijvoorbeeld leiden tot hoofdpijn, hoge bloeddruk, spijsverteringsstoornissen, gebrek aan motivatie, angst en zelfs depressie en zelfmoordgedachten. De werkgever moet in preventiemaatregelen voorzien om dit te voorkomen. Volgens de nieuwe regeling moet er ook niet langer sprake zijn van een gemotiveerde klacht vooraleer de directie in actie moet komen. In de plaats daarvan komt een verzoek tot informele en formele psychosociale interventie. Een werknemer die meent psychische en eventueel lichamelijke schade te ondervinden en bij zijn overste geen gehoor vindt, kan contact opnemen met de vertrouwenspersoon in het bedrijf of met de preventieadviseur psychosociale zaken. Bij een informele procedure zullen die trachten te bemiddelen om tot een oplossing te komen. Een formele procedure kan daarentegen alleen worden aangevraagd bij de preventieadviseur psychosociale aspecten en heeft tot doel om de werkgever te vragen passende preventiemaatregelen te nemen. De werkgevers moeten het arbeidsreglement aan deze nieuwe regelgeving aanpassen voor 28 februari 2015. (Belga)

Voortaan spreekt men dan ook van de psychosociale risico's op het werk. Het gaat om alle zaken die in het kader van de werkrelatie gebeuren en die het welzijn van de werknemer kunnen verstoren en bijvoorbeeld leiden tot hoofdpijn, hoge bloeddruk, spijsverteringsstoornissen, gebrek aan motivatie, angst en zelfs depressie en zelfmoordgedachten. De werkgever moet in preventiemaatregelen voorzien om dit te voorkomen. Volgens de nieuwe regeling moet er ook niet langer sprake zijn van een gemotiveerde klacht vooraleer de directie in actie moet komen. In de plaats daarvan komt een verzoek tot informele en formele psychosociale interventie. Een werknemer die meent psychische en eventueel lichamelijke schade te ondervinden en bij zijn overste geen gehoor vindt, kan contact opnemen met de vertrouwenspersoon in het bedrijf of met de preventieadviseur psychosociale zaken. Bij een informele procedure zullen die trachten te bemiddelen om tot een oplossing te komen. Een formele procedure kan daarentegen alleen worden aangevraagd bij de preventieadviseur psychosociale aspecten en heeft tot doel om de werkgever te vragen passende preventiemaatregelen te nemen. De werkgevers moeten het arbeidsreglement aan deze nieuwe regelgeving aanpassen voor 28 februari 2015. (Belga)