Een werkgever die een werknemer uit een bepaalde categorie in dienst neemt, geniet van een vermindering van de bijdragen voor de sociale zekerheid. Het gaat om een forfaitaire korting van 1.500, 1.000, 800 of 400 euro tijdens een welbepaald aantal kwartalen. Er bestaan momenteel acht doelgroepverminderingen: eerste aanwervingen, langdurig werkzoekenden, jonge werknemers, oudere werknemers, mentors, collectieve arbeidsduurvermindering en vierdagenweek, herstructureringen en vast personeel in de horeca. Zij worden overgeheveld naar de regio's. De structurele vermindering van de sociale lasten, een automatische vermindering van de werkgeversbijdragen in de sociale zekerheid, blijft daarentegen federale bevoegdheid, net zoals de sociale Maribel. Voor de toekenning van de vermindering is het dus belangrijk dat het personeelslid aan de juiste exploitatiezetel wordt gekoppeld. Ligt die in Vlaanderen, in Wallonië of in Brussel? Daarom is het belangrijk dat de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen nog correct zijn. In regel is de vestigingseenheid de plaats waar het personeelslid normaal werkt. Dat hij af en toe op een andere locatie van de groep aan de slag is, maakt daarbij niet uit. Voor vertegenwoordigers geldt dan weer dat ze gekoppeld worden aan de vestiging waar ze hun opdrachten ontvangen. (Belga)

Een werkgever die een werknemer uit een bepaalde categorie in dienst neemt, geniet van een vermindering van de bijdragen voor de sociale zekerheid. Het gaat om een forfaitaire korting van 1.500, 1.000, 800 of 400 euro tijdens een welbepaald aantal kwartalen. Er bestaan momenteel acht doelgroepverminderingen: eerste aanwervingen, langdurig werkzoekenden, jonge werknemers, oudere werknemers, mentors, collectieve arbeidsduurvermindering en vierdagenweek, herstructureringen en vast personeel in de horeca. Zij worden overgeheveld naar de regio's. De structurele vermindering van de sociale lasten, een automatische vermindering van de werkgeversbijdragen in de sociale zekerheid, blijft daarentegen federale bevoegdheid, net zoals de sociale Maribel. Voor de toekenning van de vermindering is het dus belangrijk dat het personeelslid aan de juiste exploitatiezetel wordt gekoppeld. Ligt die in Vlaanderen, in Wallonië of in Brussel? Daarom is het belangrijk dat de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen nog correct zijn. In regel is de vestigingseenheid de plaats waar het personeelslid normaal werkt. Dat hij af en toe op een andere locatie van de groep aan de slag is, maakt daarbij niet uit. Voor vertegenwoordigers geldt dan weer dat ze gekoppeld worden aan de vestiging waar ze hun opdrachten ontvangen. (Belga)