Vakantie is een recht. Europa heeft zelfs geoordeeld dat zelfs wie pas aan het werk is, ook recht heeft op enkele vakantiedagen. Toch is vakantie geen absoluut recht. Als er een dwingende noodzaak is, kan de werkgever de vakantie intrekken en zijn personeel stante pede terugroepen. Denk maar aan ziekenhuizen die met een tekort aan verplegend personeel zouden kampen. Of aan gevangenissen, waar een tekort aan cipiers is en de veiligheid niet meer gegarandeerd wordt. De werkgever moet echter omzichtig te werk gaan. Zijn motivering om personeel op te roepen, moet zwaar genoeg wegen. Bovendien moet hij zorgen voor compensatie op een ander moment. Bij discussie kan zelfs de rechter beslissen of het intrekken van de vakantie al dan niet gerechtvaardigd is. Die moet dan afwegen wat het zwaarste weegt: het collectieve belang van de onderneming of het individuele belang van de vakantieganger. Om zich in te dekken, laten heel wat werkgevers in de arbeidsovereenkomst trouwens opnemen dat het personeel in uitzonderlijke omstandigheden uit vakantie kan worden teruggehaald. (Belga)

Vakantie is een recht. Europa heeft zelfs geoordeeld dat zelfs wie pas aan het werk is, ook recht heeft op enkele vakantiedagen. Toch is vakantie geen absoluut recht. Als er een dwingende noodzaak is, kan de werkgever de vakantie intrekken en zijn personeel stante pede terugroepen. Denk maar aan ziekenhuizen die met een tekort aan verplegend personeel zouden kampen. Of aan gevangenissen, waar een tekort aan cipiers is en de veiligheid niet meer gegarandeerd wordt. De werkgever moet echter omzichtig te werk gaan. Zijn motivering om personeel op te roepen, moet zwaar genoeg wegen. Bovendien moet hij zorgen voor compensatie op een ander moment. Bij discussie kan zelfs de rechter beslissen of het intrekken van de vakantie al dan niet gerechtvaardigd is. Die moet dan afwegen wat het zwaarste weegt: het collectieve belang van de onderneming of het individuele belang van de vakantieganger. Om zich in te dekken, laten heel wat werkgevers in de arbeidsovereenkomst trouwens opnemen dat het personeel in uitzonderlijke omstandigheden uit vakantie kan worden teruggehaald. (Belga)