In de meeste omstandigheden is het antwoord op deze vraag positief. Wie een ziekte of een ongeval heeft, heeft recht op het gewaarborgde loon van zijn werkgever. Bedienden ontvangen daarbij nog gedurende een maand hun normale loon. Bij arbeiders is dit zeven dagen het geval. Daarna krijgen ze gedurende zeven dagen 85,88 procent van hun normale loon. En van de vijftiende tot de dertigste dag hebben ze recht op een percentage van het loon. De invoering van het eenheidsstatuut heeft dit nog niet gewijzigd. Op dit principe gelden twee uitzonderingen. Zo moet een werkgever geen gewaarborgd loon betalen als de werknemer heeft deelgenomen aan een sportactiviteit, waarvoor de inrichter toegangsgeld heeft gevraagd. Een tweede uitzondering is er voor ongevallen die het gevolg zijn van een zware fout van de werknemer. Dit laatste moet echter zeer restrictief worden geïnterpreteerd. Globaal genomen mag dus gesteld worden dat een werknemer bij een skiongeluk gedurende een bepaalde periode blijft genieten van een gewaarborgd loon. (Belga)

In de meeste omstandigheden is het antwoord op deze vraag positief. Wie een ziekte of een ongeval heeft, heeft recht op het gewaarborgde loon van zijn werkgever. Bedienden ontvangen daarbij nog gedurende een maand hun normale loon. Bij arbeiders is dit zeven dagen het geval. Daarna krijgen ze gedurende zeven dagen 85,88 procent van hun normale loon. En van de vijftiende tot de dertigste dag hebben ze recht op een percentage van het loon. De invoering van het eenheidsstatuut heeft dit nog niet gewijzigd. Op dit principe gelden twee uitzonderingen. Zo moet een werkgever geen gewaarborgd loon betalen als de werknemer heeft deelgenomen aan een sportactiviteit, waarvoor de inrichter toegangsgeld heeft gevraagd. Een tweede uitzondering is er voor ongevallen die het gevolg zijn van een zware fout van de werknemer. Dit laatste moet echter zeer restrictief worden geïnterpreteerd. Globaal genomen mag dus gesteld worden dat een werknemer bij een skiongeluk gedurende een bepaalde periode blijft genieten van een gewaarborgd loon. (Belga)