De gevolgen van de overstap van wintertijd naar zomertijd en omgekeerd, zijn vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst die door de wetgever algemeen bindend werd verklaard. Wie in de nachtploeg moet werken bij de overschakeling van de wintertijd naar de zomertijd zal het loon voor acht uren ontvangen, ook al moet hij er maar zeven presteren. Dat wordt gecompenseerd als we later dit jaar weer overstappen van de zomer- naar de wintertijd. Dan moet er negen uur worden gewerkt in plaats van acht uur. Voor werknemers die de twee doen, is er een volledige compensatie. Bij de terugkeer naar de wintertijd zullen ze immers negen uren moeten werken voor acht uren loon. Voor werknemers die slechts één overschakeling doen, is dat niet het geval. Wie werkt bij de overstap van winter- naar zomertijd behoudt zijn loon voor acht uren, ook al werkt hij er maar zeven. In zijn werkrooster staan immers acht uren vermeld. Wie enkel later dit jaar zal werken bij de overgang van de zomer- naar de wintertijd, zal wel voor de effectief gewerkte negen uren loon ontvangen. Werknemers die niet in ploegen werken, vallen niet onder deze regeling. Zij worden gewoon betaald volgens het aantal uren dat ze effectief werken. (Belga)

De gevolgen van de overstap van wintertijd naar zomertijd en omgekeerd, zijn vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst die door de wetgever algemeen bindend werd verklaard. Wie in de nachtploeg moet werken bij de overschakeling van de wintertijd naar de zomertijd zal het loon voor acht uren ontvangen, ook al moet hij er maar zeven presteren. Dat wordt gecompenseerd als we later dit jaar weer overstappen van de zomer- naar de wintertijd. Dan moet er negen uur worden gewerkt in plaats van acht uur. Voor werknemers die de twee doen, is er een volledige compensatie. Bij de terugkeer naar de wintertijd zullen ze immers negen uren moeten werken voor acht uren loon. Voor werknemers die slechts één overschakeling doen, is dat niet het geval. Wie werkt bij de overstap van winter- naar zomertijd behoudt zijn loon voor acht uren, ook al werkt hij er maar zeven. In zijn werkrooster staan immers acht uren vermeld. Wie enkel later dit jaar zal werken bij de overgang van de zomer- naar de wintertijd, zal wel voor de effectief gewerkte negen uren loon ontvangen. Werknemers die niet in ploegen werken, vallen niet onder deze regeling. Zij worden gewoon betaald volgens het aantal uren dat ze effectief werken. (Belga)