Om werkbaar te zijn, moet een job voldoen aan vier voorwaarden: het werk leidt niet tot (problematische) werkstress, het houdt evenwicht met het privéleven, het biedt voldoende leerkansen en blijft motiverend. De mate waarin een job als 'werkbaar' wordt beschouwd, is een belangrijke factor om werknemers in staat te stellen om langer te blijven werken; in die zin is werkbaarheid een belangrijke parameter om de druk op pensieon - en ziekteverzekeringsstelsels te lenigen. 83.2 procent van de bevraagden met een werkbare job ziet het zitten om te blijven werken tot aan de pensioenleeftijd. Bij werknemers met minder werkbare jobs meent amper 48.5 procent dat het haalbaar is, het werk tot aan het pensioen voort te zetten. De stagnatie van het aantal werkbare jobs hangt samen met het uitbreken van de economische crisis in 2008; het aandeel ronduit 'demotiverende' jobs is anno 2013 bijna even hoog als in 2004. (18.1 tegenover 18.7 procent, na een lichte daling tot 26.6 procent in 2010). Toch is er ook goed nieuws: het aantal jobs met een goede privé- werkbalans nam toe, net als het aantal jobs met leermogelijkheden. Minder positief is het feit dat 30 procent van de jobs problematische werkstress met zich meebrengt, een cijfer dat doorheen de jaren vrij stabiel bleef. www.werkbaarwerk.be (Belga)

Om werkbaar te zijn, moet een job voldoen aan vier voorwaarden: het werk leidt niet tot (problematische) werkstress, het houdt evenwicht met het privéleven, het biedt voldoende leerkansen en blijft motiverend. De mate waarin een job als 'werkbaar' wordt beschouwd, is een belangrijke factor om werknemers in staat te stellen om langer te blijven werken; in die zin is werkbaarheid een belangrijke parameter om de druk op pensieon - en ziekteverzekeringsstelsels te lenigen. 83.2 procent van de bevraagden met een werkbare job ziet het zitten om te blijven werken tot aan de pensioenleeftijd. Bij werknemers met minder werkbare jobs meent amper 48.5 procent dat het haalbaar is, het werk tot aan het pensioen voort te zetten. De stagnatie van het aantal werkbare jobs hangt samen met het uitbreken van de economische crisis in 2008; het aandeel ronduit 'demotiverende' jobs is anno 2013 bijna even hoog als in 2004. (18.1 tegenover 18.7 procent, na een lichte daling tot 26.6 procent in 2010). Toch is er ook goed nieuws: het aantal jobs met een goede privé- werkbalans nam toe, net als het aantal jobs met leermogelijkheden. Minder positief is het feit dat 30 procent van de jobs problematische werkstress met zich meebrengt, een cijfer dat doorheen de jaren vrij stabiel bleef. www.werkbaarwerk.be (Belga)