Een zelfstandige die failliet gaat, heeft geen recht op
een werkloosheidsuitkering. U kunt wel aanspraak
maken op de faillissementsverzekering. Gaat uw bedrijf
over de kop of belandt u in een procedure van collectieve
schuldenregeling, dan ontvangt u gedurende
twaalf maanden een maandelijkse uitkering en behoudt
u uw rechten op kinderbijslag en geneeskundige verzorging.
De sluiting van uw zaak moet wel het gevolg
zijn van een faillissement of een geval van overmacht
zoals een natuurramp, vernieling door derden, een
brand of bepaalde allergieën.
Op die verzekering kunt in uw leven meerdere keren
terugvallen. Stel dat u failliet gaat en een beroep doet op
het vangnet. Na vijf maanden start u een nieuwe activiteit
en hebt u de verzekering niet meer nodig. Als u tien
jaar later opnieuw de deuren moet sluiten, kunt u aanspraak
maken op de resterende zeven maanden van de
faillissementsverzekering. Het bedrag van de uitkering
stemt overeen met het minimumpensioen van zelfstandigen.
In 2012 was dat 1027 euro voor een zelfstandige
zonder personen ten laste, en 1336 euro voor een zelfstandige
met minstens één persoon ten laste.
Om de steun van de faillissementsverzekering te kunnen
genieten, moet u een aanvraag indienen bij uw socialeverzekeringsfonds
binnen de zes maanden die volgen
op het kwartaal waarin het faillissement werd uitgesproken.
Meer informatie vindt u op de website van
het Centrum voor Ondernemingen in moeilijkheden.

KARINE HUET

Een zelfstandige die failliet gaat, heeft geen recht op een werkloosheidsuitkering. U kunt wel aanspraak maken op de faillissementsverzekering. Gaat uw bedrijf over de kop of belandt u in een procedure van collectieve schuldenregeling, dan ontvangt u gedurende twaalf maanden een maandelijkse uitkering en behoudt u uw rechten op kinderbijslag en geneeskundige verzorging. De sluiting van uw zaak moet wel het gevolg zijn van een faillissement of een geval van overmacht zoals een natuurramp, vernieling door derden, een brand of bepaalde allergieën. Op die verzekering kunt in uw leven meerdere keren terugvallen. Stel dat u failliet gaat en een beroep doet op het vangnet. Na vijf maanden start u een nieuwe activiteit en hebt u de verzekering niet meer nodig. Als u tien jaar later opnieuw de deuren moet sluiten, kunt u aanspraak maken op de resterende zeven maanden van de faillissementsverzekering. Het bedrag van de uitkering stemt overeen met het minimumpensioen van zelfstandigen. In 2012 was dat 1027 euro voor een zelfstandige zonder personen ten laste, en 1336 euro voor een zelfstandige met minstens één persoon ten laste. Om de steun van de faillissementsverzekering te kunnen genieten, moet u een aanvraag indienen bij uw socialeverzekeringsfonds binnen de zes maanden die volgen op het kwartaal waarin het faillissement werd uitgesproken. Meer informatie vindt u op de website van het Centrum voor Ondernemingen in moeilijkheden.KARINE HUET