De problematiek stelt zich nu voor mensen met een chronische ziekte en voor gewezen kankerpatiënten. Zij raken niet of pas na betaling van een erg hoge premie aan een schuldsaldoverzekering. De verzekeraars vinden de risico's op een vroegtijdig overlijden immers te hoog. In 2010 werd bepaald dat voor deze mensen een andere oplossing moest worden gevonden. Die voorziet onder meer in de oprichting van een opvolgingsbureau, dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van de verzekeraars en vertegenwoordigers van patiënten en consumenten. Zij moeten oordelen of de gevraagde meerprijs gerechtvaardigd is of niet. Is dat niet het geval, dan mag dit bureau een lagere bijpremie opleggen. Daarnaast moet er een compensatiekas komen. Die zorgt ervoor dat de consument maximaal drie keer de normale premie moet betalen. Alles daarboven wordt door de kas bijgepast. Ze haalt haar middelen daarvoor bij de verzekeraars en de kredietinstellingen. Op die manier wordt een solidariteit onder alle verzekerden opgelegd. De uitwerking van de regeling werd onder meer vertraagd door een discussie over de vragen die een verzekeraar mag stellen om een gepaste premie vast te kunnen stellen. Voorts had ook de Raad van State een aantal opmerkingen. De regering heeft intussen de bepalingen aangepast en het wetsontwerp weer voorgelegd aan de Raad van State. Als alles volgens plan verloopt, kan het begin volgend jaar weer naar het parlement. (Belga)

De problematiek stelt zich nu voor mensen met een chronische ziekte en voor gewezen kankerpatiënten. Zij raken niet of pas na betaling van een erg hoge premie aan een schuldsaldoverzekering. De verzekeraars vinden de risico's op een vroegtijdig overlijden immers te hoog. In 2010 werd bepaald dat voor deze mensen een andere oplossing moest worden gevonden. Die voorziet onder meer in de oprichting van een opvolgingsbureau, dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van de verzekeraars en vertegenwoordigers van patiënten en consumenten. Zij moeten oordelen of de gevraagde meerprijs gerechtvaardigd is of niet. Is dat niet het geval, dan mag dit bureau een lagere bijpremie opleggen. Daarnaast moet er een compensatiekas komen. Die zorgt ervoor dat de consument maximaal drie keer de normale premie moet betalen. Alles daarboven wordt door de kas bijgepast. Ze haalt haar middelen daarvoor bij de verzekeraars en de kredietinstellingen. Op die manier wordt een solidariteit onder alle verzekerden opgelegd. De uitwerking van de regeling werd onder meer vertraagd door een discussie over de vragen die een verzekeraar mag stellen om een gepaste premie vast te kunnen stellen. Voorts had ook de Raad van State een aantal opmerkingen. De regering heeft intussen de bepalingen aangepast en het wetsontwerp weer voorgelegd aan de Raad van State. Als alles volgens plan verloopt, kan het begin volgend jaar weer naar het parlement. (Belga)