"Als de aanleiding verband houdt met de uitvoering van het arbeidscontract, dan is de ruzie inderdaad een arbeidsongeval. Denk maar aan een uit de hand gelopen discussie omtrent opdrachten of professionele opmerkingen van de baas, problemen met de hiërarchie in de groep, werkmateriaal dat de ene collega van de andere wegneemt, enzovoort." "Heeft de aanleiding tot de ruzie daarentegen niets te maken met het werk, dan gaat het niet om een arbeidsongeval. De aanleiding bevindt zich dan immers in de privésfeer, ook al gebeurde de ruzie tijdens de werkuren en op de werkplek. Voorbeelden hiervan zijn ruzies over geleend geld, relatieproblemen of geëscaleerde meningsverschillen over voetbalploegen", aldus Assuralia. In dat geval zal de betrokken werknemer die een ongeval veroorzaakt, moeten terugvallen op zijn familiale verzekering. Voor discussies op weg van en naar het werk, speelt het thema van de ruzie dan weer geen rol. Ongevallen van en naar het werk worden sowieso als arbeidsongeval aangemerkt. (Belga)

"Als de aanleiding verband houdt met de uitvoering van het arbeidscontract, dan is de ruzie inderdaad een arbeidsongeval. Denk maar aan een uit de hand gelopen discussie omtrent opdrachten of professionele opmerkingen van de baas, problemen met de hiërarchie in de groep, werkmateriaal dat de ene collega van de andere wegneemt, enzovoort." "Heeft de aanleiding tot de ruzie daarentegen niets te maken met het werk, dan gaat het niet om een arbeidsongeval. De aanleiding bevindt zich dan immers in de privésfeer, ook al gebeurde de ruzie tijdens de werkuren en op de werkplek. Voorbeelden hiervan zijn ruzies over geleend geld, relatieproblemen of geëscaleerde meningsverschillen over voetbalploegen", aldus Assuralia. In dat geval zal de betrokken werknemer die een ongeval veroorzaakt, moeten terugvallen op zijn familiale verzekering. Voor discussies op weg van en naar het werk, speelt het thema van de ruzie dan weer geen rol. Ongevallen van en naar het werk worden sowieso als arbeidsongeval aangemerkt. (Belga)