Omdat velen in deze coronatijden technisch werkloos zijn of hun zaak moeten sluiten, heeft de overheid steunmaatregelen uitgewerkt. Het wegvallen van uw inkomsten is evenwel geen reden om een betalingsuitstel voor uw huishuur te eisen. "Er bestaat geen wettelijke regeling die aangeeft dat je de huur nu niet zou hoeven te betalen", zegt Jan Roodhooft van R&A advocaten. "Je verhuurder mag dus nog altijd van jou verwachten dat je de volledige huur voldoet op het afgesproken moment."
...

Omdat velen in deze coronatijden technisch werkloos zijn of hun zaak moeten sluiten, heeft de overheid steunmaatregelen uitgewerkt. Het wegvallen van uw inkomsten is evenwel geen reden om een betalingsuitstel voor uw huishuur te eisen. "Er bestaat geen wettelijke regeling die aangeeft dat je de huur nu niet zou hoeven te betalen", zegt Jan Roodhooft van R&A advocaten. "Je verhuurder mag dus nog altijd van jou verwachten dat je de volledige huur voldoet op het afgesproken moment."Maar wat met de huur van een studentenverblijf, dat nu -- in tegenstelling tot uw woning -- wellicht tijdelijk onbewoond is, omdat de lessen zijn opgeschort? In de nota die de Vlaamse overheid op vrijdag 27 maart bekendmaakte, blijkt dat het de vrije keuze is van de student al dan niet gebruik te blijven maken van zijn of haar kot. Maar die keuze moet wel consequent aangehouden worden. Studenten mogen dus niet afwisselen tussen hun studentenverblijf en hun thuisadres.In diezelfde nota lezen we ook dat de beslissing van de universiteiten en de hogescholen hun lessen te schorsen geen invloed heeft op studentenhuurovereenkomsten. De contracten blijven dus van kracht, net zoals alle daaraan verbonden rechten (de toegang tot en het gebruik van het kot) en plichten (de betaling van de huurprijs en het onderhoud). Onderwijsinstellingen zoals de KU Leuven communiceerden eerder al op hun website dat huurders in coronatijden niet eenzijdig kunnen beslissen geen huur te betalen.Voor ouders die door de coronacrisis hun inkomsten zien wegvallen, betekent de lopende huur van een studentenverblijf een bijkomende financiële tegenvaller. Maar ook de talrijke studenten die bijklussen om zonder steun van hun ouders hun kot te kunnen betalen, komen nu mogelijk in de problemen. De RVA heeft in een document ondubbelzinnig vastgesteld dat studenten niet tijdelijk werkloos kunnen worden gezet door de corona-epidemie, en dus niet in aanmerking komen voor een uitkering."Veel studenten in Vlaanderen hebben een studentenjob", bevestigt Sander Claessens, de woordvoerder van de linkse studentenbeweging Comac. "Een deel van hen heeft dat werk nodig om zijn studies en zijn kot te kunnen betalen. We krijgen veel signalen van studenten die daar deze maand niet in slagen, omdat ze plots zonder werk vallen." Comac pleit dan ook voor de oprichting van een coronafonds voor jobstudenten. "Dat moet hen helpen in deze moeilijke periode rond te komen", klinkt het.Neem in geval van financiële moeilijkheden zeker contact op met de sociale dienst van de onderwijsinstelling waar u of uw kind studeert. De contactadressen vindt u via Google of op de website Centen voor Studenten. Klop ook zeker eens aan bij Stuvoplus, een platform voor studentenondersteuning. "Studenten die hun kot niet meer kunnen betalen omdat hun job wegvalt, kunnen bij ons een sociale toelage aanvragen", zegt coördinator Els Jacobs "We zijn in staat zeer kort op de bal te spelen in crisissituaties zoals deze."De nota die de Vlaamse regering vorige week rondstuurde, stelt ook dat het aangeraden is zich als verhuurder soepel en menselijk op te stellen. Hij kan bijvoorbeeld met de huurder onderling overeenkomen dat die laatste tijdelijk slechts een percentage van de huurprijs moet betalen, en nadien het saldo mag aflossen in maandelijkse schijven. Het is dan wel aangewezen die afspraken duidelijk op papier te zetten, zodat er later geen discussies zijn."Je doet er als huurder sowieso goed aan bij betalingsproblemen meteen contact op te nemen met de verhuurder en je situatie aan hem uit te leggen", bevestigt advocaat Jan Roodhooft. "Heeft hij daar geen oren naar en ben je uiteindelijk niet meer in staat de huur te betalen, dan is het aan hem om naar de vrederechter te stappen. Daar kan je dan een betalingstermijn aanvragen. Wanneer je de bewijzen van je inkomstenverlies kan voorleggen, is de kans reëel dat de vrederechter zo'n betalingsplan toestaat."U zou ook kunnen overwegen voor dit academiejaar een einde te maken aan uw huurcontract. "In Vlaanderen kan dat helaas niet", merkt Roodhooft op. UAntwerpen staat sinds vandaag evenwel een voortijdige opzeg toe. "In Wallonië moest die opzeg gebeuren voor 15 maart, en daar betaal je een opzeg van twee maanden en een schadevergoeding van drie maanden. Studenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen hun kot evenwel op eender welk moment opzeggen. Volgens het Brusselse woondecreet moeten ze een opzegtermijn naleven van twee maanden, zonder dat een bijkomende schadevergoeding verschuldigd is."