Sinds de hervorming van de federale kinderbijslag hebben jonge Vlaamse ouders recht op een groeipakket. Dat is een geheel van financiële tegemoetkomingen op maat van hun zoon of dochter. Het nieuwe systeem geldt voor kinderen die na 1 januari 2019 geboren zijn. Voor kinderen die ouder zijn, blijft het oude systeem van kinderbijslag in grote lijnen van toepassing (voor zover de gezinssituatie niet wijzigt). Die houdt nog rekening met het aantal kinderen en met hun leeftijd. Op de website van uitbetaler Parentia vindt u de bedragen terug.
...

Sinds de hervorming van de federale kinderbijslag hebben jonge Vlaamse ouders recht op een groeipakket. Dat is een geheel van financiële tegemoetkomingen op maat van hun zoon of dochter. Het nieuwe systeem geldt voor kinderen die na 1 januari 2019 geboren zijn. Voor kinderen die ouder zijn, blijft het oude systeem van kinderbijslag in grote lijnen van toepassing (voor zover de gezinssituatie niet wijzigt). Die houdt nog rekening met het aantal kinderen en met hun leeftijd. Op de website van uitbetaler Parentia vindt u de bedragen terug.Een gedeelte van het nieuwe groeipakket is identiek voor elk kind, maar er is ook in extra financiële middelen voorzien voor wie specifieke behoeften heeft. Zo is er een sociale toeslag voor gezinnen die moeite hebben om met hun beperkte inkomen de opvoedingskosten te dragen. Die varieert tussen 51 en 81,6 euro per maand. De zorgtoeslag heeft dan weer als doel wezen, halfwezen, pleegkinderen en kinderen met specifieke behoeften bijkomend te ondersteunen. De maandbedragen lopen uiteen van 63,03 euro tot 549,12 euro.Het deel van het groeipakket dat voor iedereen gelijk is, bestaat uit drie afzonderlijke onderdelen. U hebt allereerst recht op een eenmalig startbedrag van 1122 euro bij de geboorte of de adoptie van een kind. Vanaf dan hebt u ook recht op een maandelijks basisbedrag: 163,20 euro. Ten derde is er de schoolbonus. Die ontvangt u elk jaar tijdens de maand augustus, als duwtje in de rug bij de start van het nieuwe schooljaar. Ook kinderen die nog niet naar school gaan, geven recht op die bonus als ondersteuning in de opvoedingskosten.Het maakt niet uit of uw kind onder het oude of het nieuwe systeem inzake kindertoelage valt. De bedragen van de schoolbonus zijn dezelfde voor beide regelingen. De schoolbonus houdt bovendien geen rekening met het gezinsinkomen. Elk kind, arm of rijk, krijgt hetzelfde forfaitaire bedrag uitgekeerd, weliswaar volgens de leeftijdscategorie waarin het zich bevindt (zie tabel).U mag de schoolbonus niet verwarren met de eveneens jaarlijkse schooltoeslag. Die is er voor kinderen vanaf drie jaar die Nederlandstalig onderwijs volgen in Vlaanderen of Brussel, voor zover het gezinsinkomen niet te hoog is. Die toeslag valt weg wanneer uw kind in twee opeenvolgende schooljaren minstens dertig halve dagen problematisch afwezig is, of wanneer het niet ingeschreven blijft tot het einde van het schooljaar zonder een diploma secundair onderwijs te hebben behaald.