De term 'impact investing' klinkt wat hoogdravend,
maar er schuilt een ingenieus concept achter. U belegt
in een maatschappelijk project en u ontvangt een dividend
als dat project winst maakt. Twee voorbeelden uit
België zijn Alterfin en Incofin. Incofin investeert in
microfinancieringsinstellingen in meer dan veertig ontwikkelingslanden.
Alterfin verschaft kapitaal aan microkredietinstellingen
en verenigingen van fairtradeproducenten,
voornamelijk in Latijns-Amerika. Beide willen
de levensomstandigheden in de landen waarmee ze
samenwerken verbeteren, zonder buitensporige financiële
risico's te nemen. Aan elke investering gaat dan
ook een grondige financiële analyse vooraf.
U kunt al vanaf een bedrag van 130,20 euro beleggen in
Incofin, en vanaf 65,50 euro in Alterfin. In 2011 keerde
Incofin een dividend van 2,5 procent uit, terwijl Alterfin
zijn coöperanten beloonde met een dividend van 3,75
procent. Besef wel dat die dividenden afhangen van de
gerealiseerde winsten en dus niet gegarandeerd zijn.
Beleggen in Alterfin en Incofin levert ook een fiscaal
voordeel op. Zo hoeft u geen roerende voorheffing te
betalen op de eerste 190 euro aan dividenden die u ontvangt,
en kunt u aanspraak maken op een belastingvermindering
van 5 procent van het belegde bedrag.

KARINE HUET

De term 'impact investing' klinkt wat hoogdravend, maar er schuilt een ingenieus concept achter. U belegt in een maatschappelijk project en u ontvangt een dividend als dat project winst maakt. Twee voorbeelden uit België zijn Alterfin en Incofin. Incofin investeert in microfinancieringsinstellingen in meer dan veertig ontwikkelingslanden. Alterfin verschaft kapitaal aan microkredietinstellingen en verenigingen van fairtradeproducenten, voornamelijk in Latijns-Amerika. Beide willen de levensomstandigheden in de landen waarmee ze samenwerken verbeteren, zonder buitensporige financiële risico's te nemen. Aan elke investering gaat dan ook een grondige financiële analyse vooraf. U kunt al vanaf een bedrag van 130,20 euro beleggen in Incofin, en vanaf 65,50 euro in Alterfin. In 2011 keerde Incofin een dividend van 2,5 procent uit, terwijl Alterfin zijn coöperanten beloonde met een dividend van 3,75 procent. Besef wel dat die dividenden afhangen van de gerealiseerde winsten en dus niet gegarandeerd zijn. Beleggen in Alterfin en Incofin levert ook een fiscaal voordeel op. Zo hoeft u geen roerende voorheffing te betalen op de eerste 190 euro aan dividenden die u ontvangt, en kunt u aanspraak maken op een belastingvermindering van 5 procent van het belegde bedrag.KARINE HUET