Het einde van huurovereenkomsten voor woningen waar de huurder zijn hoofdverblijfplaats heeft, is nauwgezet geregeld. Als de verhuurder de huur wil opzeggen na een periode van negen jaar -- een normale duur voor een huurovereenkomst -- moet hij dat minimaal zes maanden voor het einde van de overeenkomst
doen, bij voorkeur via een aangetekende brief. Anders wordt de overeenkomst automatisch voor drie jaar verlengd. De verhuurder kan de huur tijdens die drie jaar dan niet meer verhogen -- alleen indexeren -- en hij kan de huurvoorwaarden niet meer herzien.
De verhuurder hoeft geen einde te maken aan de uurovereenkomst om de huur te kunnen verhogen. Hij kan om de drie jaar onderhandelen met de huurders over de verhoging van de huur. Hij moet dat doen tussen de negende en de zesde maand voor het einde van die driejarige periode. Als de huurder elke verhoging weigert, kan de verhuurder daarvoor tussen de zesde en de
derde maand voor het einde van de driejarige periode naar de vrederechter stappen.

KARINE HUET

Het einde van huurovereenkomsten voor woningen waar de huurder zijn hoofdverblijfplaats heeft, is nauwgezet geregeld. Als de verhuurder de huur wil opzeggen na een periode van negen jaar -- een normale duur voor een huurovereenkomst -- moet hij dat minimaal zes maanden voor het einde van de overeenkomst doen, bij voorkeur via een aangetekende brief. Anders wordt de overeenkomst automatisch voor drie jaar verlengd. De verhuurder kan de huur tijdens die drie jaar dan niet meer verhogen -- alleen indexeren -- en hij kan de huurvoorwaarden niet meer herzien. De verhuurder hoeft geen einde te maken aan de uurovereenkomst om de huur te kunnen verhogen. Hij kan om de drie jaar onderhandelen met de huurders over de verhoging van de huur. Hij moet dat doen tussen de negende en de zesde maand voor het einde van die driejarige periode. Als de huurder elke verhoging weigert, kan de verhuurder daarvoor tussen de zesde en de derde maand voor het einde van de driejarige periode naar de vrederechter stappen.KARINE HUET