Een woning verhuren, is niet altijd een pretje. U moet een huurder vinden en die proberen te houden, u moet kleine en grote herstellingen uitvoeren, en u loopt het risico dat de huur achterblijft. Sociale verhuurkantoren nemen onroerende goederen in beheer en verhuren die aan mensen die in een moeilijke financiële situatie verkeren. In ruil dekken ze het risico op wanbetaling en leegstand; de eigenaar is dus zeker dat hij zijn huurinkomsten krijgt. Aan het eind van het contract zoekt het sociale verhuurkantoor een huurder en brengt het de woning weer in goede staat. U moet wel een goed aanbieden dat voldoet aan de veiligheids- en gezondheidseisen.

Er is een keerzijde: de huur die u ontvangt, is in principe lager dan de marktprijs. De regels verschillen naargelang van het gewest. In Brussel moeten eigenaars barema's respecteren die gemiddeld 30 à 40 procent lager liggen dan de gangbare prijzen op de markt.
In Vlaanderen zijn de huurprijzen het resultaat van een afspraak tussen het agentschap en de eigenaar. Daar liggen ze dus meer in de lijn van de prijzen van de privésector.

Als u uw woning toevertrouwt aan een sociaal verhuurkantoor, kunt u aanspraak maken afhankelijk van het gewest op renovatiesubsidies en een korting op de onroerende voorheffing; soms bent u zelfs volledig vrijgesteld van de onroerende voorheffing.

Een woning verhuren, is niet altijd een pretje. U moet een huurder vinden en die proberen te houden, u moet kleine en grote herstellingen uitvoeren, en u loopt het risico dat de huur achterblijft. Sociale verhuurkantoren nemen onroerende goederen in beheer en verhuren die aan mensen die in een moeilijke financiële situatie verkeren. In ruil dekken ze het risico op wanbetaling en leegstand; de eigenaar is dus zeker dat hij zijn huurinkomsten krijgt. Aan het eind van het contract zoekt het sociale verhuurkantoor een huurder en brengt het de woning weer in goede staat. U moet wel een goed aanbieden dat voldoet aan de veiligheids- en gezondheidseisen. Er is een keerzijde: de huur die u ontvangt, is in principe lager dan de marktprijs. De regels verschillen naargelang van het gewest. In Brussel moeten eigenaars barema's respecteren die gemiddeld 30 à 40 procent lager liggen dan de gangbare prijzen op de markt. In Vlaanderen zijn de huurprijzen het resultaat van een afspraak tussen het agentschap en de eigenaar. Daar liggen ze dus meer in de lijn van de prijzen van de privésector. Als u uw woning toevertrouwt aan een sociaal verhuurkantoor, kunt u aanspraak maken afhankelijk van het gewest op renovatiesubsidies en een korting op de onroerende voorheffing; soms bent u zelfs volledig vrijgesteld van de onroerende voorheffing.