We houden dit overzicht up-to-date naarmate er meer details over steunmaatregelen bekend worden.

Heeft u als lezer zelf vragen of suggesties? Laat het ons weten via moneytalk@moneytalk.be

Als het consumenten- en ondernemersvertrouwen op zijn gat ligt, dan dreigt de consumptie stil te vallen en dan dreigen de investeringen te stokken. Daarom doen de overheden wereldwijd er alles aan om dat vertrouwen op peil te houden. In ons land zijn er steunmaatregelen op allerlei niveaus. Let wel, je moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen - en vaak ook een aanvraag doen - vooraleer je recht hebt op deze duwtjes in de rug.

1. Tijdelijke werkloosheid

De federale regering heeft vrij snel het systeem van de tijdelijke werkloosheid in stelling gebracht. Toen het coronavirus nog vooral in China aanwezig was, lagen er in ons land al fabrieken stil omdat de toeleveranciers niet meer voldoende grondstoffen of onderdelen konden leveren. De uitkering werd verhoogd. Daarna werd het systeem in verschillende stappen vereenvoudigd en de procedures versneld.

2. Hinderpremie

De Vlaamse regering voorziet ook in een hinderpremie van 4000 euro voor alle ondernemingen die verplicht de deuren moesten sluiten. Als de sluiting langer duurt dan 5 april, zal er 160 euro per verplichte sluitingsdag bij komen. Dat deuren sluiten moet je letterlijk nemen, enkel bedrijven met een fysieke inrichting komen in aanmerking. De lijst met getroffen bedrijven gaat van cafés en restaurants tot notarissen. Uiteindelijk is na veel vijven en zessen op 24 maart ook beslist de kappers te sluiten. De volledige lijst vindt u hier.

In Wallonië is in een compensatiebedrag van 5000 euro voorzien. In Brussel wordt ook geld vrijgemaakt om bedrijven te steunen. Die compensaties worden niet belast.

Er zijn echter zeer veel freelancers zonder fysieke inrichting. Zij dreigen uit de boot te vallen.

3. Uitstel van belastingen

Bedrijven die kunnen bewijzen dat ze het moeilijk hebben door de gevolgen van het coronavirus kunnen bij de federale overheidsdienst Financiën een afbetalingsplan krijgen voor de bedrijfsvoorheffing en de btw. Ze krijgen automatisch twee maanden extra de tijd om die belastingen te betalen.

Ook voor de betaling van de personen- en de vennootschapsbelastingen wordt de betalingstermijn automatisch verlengd met twee maanden. Voor allerhande belastingen kan ook een afbetalingsplan worden uitgewerkt met de fiscus. De FOD Financiën bundelde de informatie omtrent deze steunmaatregelen op haar website.

4. Uitstel van sociale bijdragen

Zelfstandigen en hun meewerkende echtgenoten kunnen uitstel vragen voor de betaling van hun sociale bijdragen.

Ook werkgevers kunnen een afbetalingsplan krijgen voor werkgeversbijdragen.

5. Waarborg voor nieuwe kredieten en uitstel voor aflossing bestaande leningen

Voor mensen zonder inkomsten of met onvoldoende inkomsten, die bovendien ook hun spaargeld niet kunnen aanspreken om hun hypothecaire krediet netjes op tijd af te lossen, werkt de banksector een oplossing uit. De Belgische overheid zal ook garant staan voor bepaalde leningen van bedrijven. De overheid zal een deel van de kredietverliezen die de banken mogelijk zullen lijden, voor haar rekening nemen.

Ook de verzekeringssector gaat een inspanning leveren om de negatieve impact van de coronacrisis te verzachten voor mensen die hierdoor in de financiële problemen zijn gekomen. Sectororganisatie Assuralia bereikte hierover een akkoord, met behulp van de Nationale Bank, de FSMA en de regering.

6. Tegemoetkoming voor water- en energiefactuur voor tijdelijk werklozen

De Vlaamse overheid belooft ook een som van 202,68 euro per werknemer die tijdelijk werkloos is om de water- en energiefactuur voor een maand te betalen. Als er twee werknemers binnen eenzelfde gezin werkloos zijn gevallen door de gevolgen van het coronavirus, dan krijgen ze allebei deze tegemoetkoming. Het bedrag is afgeleid uit de facturen van een gemiddeld gezin. Voor water komt de compensatie neer op bijna 31 euro, voor verwarming op 95,05 euro en voor elektriciteit op iets minder dan 77 euro.

Nog nuttig om weten

Reis annuleren

Wie een reis annuleert, moet niet op een vergoeding van zijn annulatieverzekering rekenen. Om de reissector overeind te houden, besliste de federale minister van Economie en Consumenten, Nathalie Muylle (CD&V), dat geannuleerde reizen tijdelijk niet meer moeten worden terugbetaald. Op voorwaarde dat de klanten vouchers krijgen die één jaar geldig zijn - en gedekt zijn door het Garantiefonds Reizen (GFG) - waarmee ze een nieuwe reis kunnen boeken. Voor de evenementensector zou een gelijkaardig regime opgezet worden. Europees commissaris voor Consumentenbescherming, Didier Reynders, benadrukte enkele dagen geleden dat het een keuze van de consument moet blijven. Verplichte vouchers is tegen het Europese recht. De consument mag de voucher of het alternatief van de operator aanvaarden, maar kan ook de terugbetaling eisen. Ook de consumentenorganisatie Test-Aankoop is niet te spreken over die vouchers, maar ook de touroperatoren en organisatoren zijn doorgaans niet verzekerd tegen pandemieën.

Met de terugbetalingen van vliegtuigtickets zijn er ook problemen, volgens Test-Aankoop. In principe is de regel dat de consument zijn geld terug krijgt, als de maatschappij de vluchten annuleert. Maar volgens de consumentenorganisatie dralen luchtvaartmaatschappijen expres met het annuleren om aan die terugbetalingen te ontsnappen. Als luchtvaartmaatschappijen, touroperatoren en organisatoren iedereen moeten terugbetalen, dan zal het faillissementen regenen in die sectoren.

Ouderschapsverlof en ander verlof dat je kan nemen

In normale tijden moet je ouderschapsverlof een tijdje op voorhand aanvragen. In coronatijden kan zo'n aanvraag heel snel goedgekeurd worden. Tijdens ouderschapsverlof krijgen ouders een uitkering. Bij sociaal verlof is er geen loon en geen uitkering en dat verlof is beperkt tot tien dagen per jaar. Er zijn nog mogelijkheden, maar ze zijn dun gezaaid.

Als het consumenten- en ondernemersvertrouwen op zijn gat ligt, dan dreigt de consumptie stil te vallen en dan dreigen de investeringen te stokken. Daarom doen de overheden wereldwijd er alles aan om dat vertrouwen op peil te houden. In ons land zijn er steunmaatregelen op allerlei niveaus. Let wel, je moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen - en vaak ook een aanvraag doen - vooraleer je recht hebt op deze duwtjes in de rug.De federale regering heeft vrij snel het systeem van de tijdelijke werkloosheid in stelling gebracht. Toen het coronavirus nog vooral in China aanwezig was, lagen er in ons land al fabrieken stil omdat de toeleveranciers niet meer voldoende grondstoffen of onderdelen konden leveren. De uitkering werd verhoogd. Daarna werd het systeem in verschillende stappen vereenvoudigd en de procedures versneld.De Vlaamse regering voorziet ook in een hinderpremie van 4000 euro voor alle ondernemingen die verplicht de deuren moesten sluiten. Als de sluiting langer duurt dan 5 april, zal er 160 euro per verplichte sluitingsdag bij komen. Dat deuren sluiten moet je letterlijk nemen, enkel bedrijven met een fysieke inrichting komen in aanmerking. De lijst met getroffen bedrijven gaat van cafés en restaurants tot notarissen. Uiteindelijk is na veel vijven en zessen op 24 maart ook beslist de kappers te sluiten. De volledige lijst vindt u hier.In Wallonië is in een compensatiebedrag van 5000 euro voorzien. In Brussel wordt ook geld vrijgemaakt om bedrijven te steunen. Die compensaties worden niet belast.Er zijn echter zeer veel freelancers zonder fysieke inrichting. Zij dreigen uit de boot te vallen.Bedrijven die kunnen bewijzen dat ze het moeilijk hebben door de gevolgen van het coronavirus kunnen bij de federale overheidsdienst Financiën een afbetalingsplan krijgen voor de bedrijfsvoorheffing en de btw. Ze krijgen automatisch twee maanden extra de tijd om die belastingen te betalen.Ook voor de betaling van de personen- en de vennootschapsbelastingen wordt de betalingstermijn automatisch verlengd met twee maanden. Voor allerhande belastingen kan ook een afbetalingsplan worden uitgewerkt met de fiscus. De FOD Financiën bundelde de informatie omtrent deze steunmaatregelen op haar website.Zelfstandigen en hun meewerkende echtgenoten kunnen uitstel vragen voor de betaling van hun sociale bijdragen.Ook werkgevers kunnen een afbetalingsplan krijgen voor werkgeversbijdragen. Voor mensen zonder inkomsten of met onvoldoende inkomsten, die bovendien ook hun spaargeld niet kunnen aanspreken om hun hypothecaire krediet netjes op tijd af te lossen, werkt de banksector een oplossing uit. De Belgische overheid zal ook garant staan voor bepaalde leningen van bedrijven. De overheid zal een deel van de kredietverliezen die de banken mogelijk zullen lijden, voor haar rekening nemen.Ook de verzekeringssector gaat een inspanning leveren om de negatieve impact van de coronacrisis te verzachten voor mensen die hierdoor in de financiële problemen zijn gekomen. Sectororganisatie Assuralia bereikte hierover een akkoord, met behulp van de Nationale Bank, de FSMA en de regering.De Vlaamse overheid belooft ook een som van 202,68 euro per werknemer die tijdelijk werkloos is om de water- en energiefactuur voor een maand te betalen. Als er twee werknemers binnen eenzelfde gezin werkloos zijn gevallen door de gevolgen van het coronavirus, dan krijgen ze allebei deze tegemoetkoming. Het bedrag is afgeleid uit de facturen van een gemiddeld gezin. Voor water komt de compensatie neer op bijna 31 euro, voor verwarming op 95,05 euro en voor elektriciteit op iets minder dan 77 euro.