Mensen die vrijwillig een handje toesteken in een sportclub hebben zelfs de keuze. Ze mogen kiezen voor een sportregeling, dan wel voor een algemene regeling. In de provinciale reeksen van de KBVB en de vergelijkbare reeksen van de amateurvoetbalbonden mogen vrijwilligers die de uitrusting wassen belastingvrij een bedrag van 15 euro per ploeg en per wedstrijd ontvangen voor water, waspoeder en werk. Maar ook anderen hebben recht op een tegemoetkoming. Spelers en hulptrainers van de reserve- en jeugdploegen mogen belastingvrij 12,50 euro per wedstrijd ontvangen. Hetzelfde geldt per wedstrijddag voor clubafgevaardigden die regelmatig jeugdploegen vergezellen en voor mensen die instaan voor het onderhoud van de terreinen. Wordt meer betaald, dan wordt de hele vergoeding belastbaar. Voor stewards in de eerste klasse en de Rode Duivels is de eerste 25 euro vergoeding per wedstrijd vrijgesteld van belastingen. Bij alle clubs mogen verantwoordelijken van de club belastingvrij een vergoeding van 25 euro per wedstrijd ontvangen, voor kassiers is dat 20 euro en voor controleurs 12,50 euro.Maar in deze gevallen is alleen het bedrag boven deze grens belastbaar als meer wordt uitgekeerd. Toch is er nog een uitweg. Vrijwilligers in sportorganisaties mogen zich ook beroepen op de algemene regeling voor vrijwilligers. Die stelt dat vrijwilligers naast hun verplaatsingskosten belastingvrij tot 31,44 euro per dag én 1.257,51 euro per jaar mogen ontvangen. Zij moeten dan wel afzien van een terugbetaling van hun werkelijke kosten. Voor trainers van eerste elftallen is er dan weer geen specifieke regeling van een forfaitaire vergoeding uitgewerkt. Zij vallen sowieso onder de algemene regeling. Verdienen ze meer, dan worden ze belast. (DLA)

Mensen die vrijwillig een handje toesteken in een sportclub hebben zelfs de keuze. Ze mogen kiezen voor een sportregeling, dan wel voor een algemene regeling. In de provinciale reeksen van de KBVB en de vergelijkbare reeksen van de amateurvoetbalbonden mogen vrijwilligers die de uitrusting wassen belastingvrij een bedrag van 15 euro per ploeg en per wedstrijd ontvangen voor water, waspoeder en werk. Maar ook anderen hebben recht op een tegemoetkoming. Spelers en hulptrainers van de reserve- en jeugdploegen mogen belastingvrij 12,50 euro per wedstrijd ontvangen. Hetzelfde geldt per wedstrijddag voor clubafgevaardigden die regelmatig jeugdploegen vergezellen en voor mensen die instaan voor het onderhoud van de terreinen. Wordt meer betaald, dan wordt de hele vergoeding belastbaar. Voor stewards in de eerste klasse en de Rode Duivels is de eerste 25 euro vergoeding per wedstrijd vrijgesteld van belastingen. Bij alle clubs mogen verantwoordelijken van de club belastingvrij een vergoeding van 25 euro per wedstrijd ontvangen, voor kassiers is dat 20 euro en voor controleurs 12,50 euro.Maar in deze gevallen is alleen het bedrag boven deze grens belastbaar als meer wordt uitgekeerd. Toch is er nog een uitweg. Vrijwilligers in sportorganisaties mogen zich ook beroepen op de algemene regeling voor vrijwilligers. Die stelt dat vrijwilligers naast hun verplaatsingskosten belastingvrij tot 31,44 euro per dag én 1.257,51 euro per jaar mogen ontvangen. Zij moeten dan wel afzien van een terugbetaling van hun werkelijke kosten. Voor trainers van eerste elftallen is er dan weer geen specifieke regeling van een forfaitaire vergoeding uitgewerkt. Zij vallen sowieso onder de algemene regeling. Verdienen ze meer, dan worden ze belast. (DLA)