De eigenaar mag de huurprijs maar één keer per jaar
indexeren. Dat kan hij elk jaar doen op de datum dat
het contract is ingegaan -- anders gezegd: de datum dat
u in het appartement bent getrokken. De formule om
de indexering te berekenen, ligt wettelijk vast: de aanvankelijke
huurprijs wordt vermenigvuldigd met de
gezondheidsindex van de maand die voorafgaat aan de
verjaring van de datum dat de huurovereenkomst is
ingegaan, en gedeeld door de gezondheidsindex van de
maand die voorafgaat aan de ondertekening van de
overeenkomst. Een voorbeeld: een overeenkomst werd
ondertekend en ging in op 1 december 2009 en wordt
geïndexeerd op 1 december 2012. Het initiële huurbedrag
van 500 euro wordt eerst vermenigvuldigd met de
gezondheidsindex van november 2012, in dit geval
119,95. Dat bedrag wordt gedeeld door de gezondheidsindex
van november 2009: 110,75. De geïndexeerde
huur bedraagt dan 541,53 euro.
De gezondheidsindex vindt u op de website van de
federale overheidsdienst Financiën. Klik op 'statistieken'
en de rubriek 'consumptieprijzen'. U vindt er ook
een huurcalculator.

KARINE HUET

De eigenaar mag de huurprijs maar één keer per jaar indexeren. Dat kan hij elk jaar doen op de datum dat het contract is ingegaan -- anders gezegd: de datum dat u in het appartement bent getrokken. De formule om de indexering te berekenen, ligt wettelijk vast: de aanvankelijke huurprijs wordt vermenigvuldigd met de gezondheidsindex van de maand die voorafgaat aan de verjaring van de datum dat de huurovereenkomst is ingegaan, en gedeeld door de gezondheidsindex van de maand die voorafgaat aan de ondertekening van de overeenkomst. Een voorbeeld: een overeenkomst werd ondertekend en ging in op 1 december 2009 en wordt geïndexeerd op 1 december 2012. Het initiële huurbedrag van 500 euro wordt eerst vermenigvuldigd met de gezondheidsindex van november 2012, in dit geval 119,95. Dat bedrag wordt gedeeld door de gezondheidsindex van november 2009: 110,75. De geïndexeerde huur bedraagt dan 541,53 euro. De gezondheidsindex vindt u op de website van de federale overheidsdienst Financiën. Klik op 'statistieken' en de rubriek 'consumptieprijzen'. U vindt er ook een huurcalculator.KARINE HUET