Goed om te weten: sinds 2012 zij de drempelwaarden waarbij de werkgever zijn werknemers tegen de hitte moet beschermen, vastgelegd. Een bepalende factor is de fysieke inspanning die de job vraagt: bij licht en zeer licht werk ligt die drempel op 30 graden, bij halfzwaar werk op 26.7 graden en bij zwaar werk op 25 graden. Het gaat daarbij om de effectieve temperatuur op de werkvloer, niet om de buitentemperatuur. Als de gewone thermometer op het werk die temperatuur overschrijdt, is dat echter nog niet het signaal om het bijltje erbij neer te leggen. Temperaturen op de werkvloer dienen immers te worden vastgesteld met een nattebolthermometer, die ook rekening houdt met andere factoren, zoals luchtvochtigheid. Die geeft vaak lagere waarden aan dan een klassieke thermometer, waardoor de drempelwaarden bij dergelijke metingen slechts zelden worden overschreden. Als de drempelwaarden toch worden overschreden, moet de werkgever maatregelen treffen. Zo moet hij gratis verfrissende dranken aanbieden, een verluchtingssysteem in de kantoren installeren en eventueel rustpauzes voorzien. Werknemers die rechtstreeks in de zon werken, moeten beschermingsmiddelen aangeboden krijgen: een hoofddeksel of zonnecrème. Duurt de hinder daarna voort, dan moet eventueel een regime van beperkte aanwezigheid en van rusttijden worden ingevoerd. Nuttige werkinstrumenten hierbij zijn het globaal preventieplan en het jaarlijks actieplan, die worden opgelegd door het KB betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers. (Belga)

Goed om te weten: sinds 2012 zij de drempelwaarden waarbij de werkgever zijn werknemers tegen de hitte moet beschermen, vastgelegd. Een bepalende factor is de fysieke inspanning die de job vraagt: bij licht en zeer licht werk ligt die drempel op 30 graden, bij halfzwaar werk op 26.7 graden en bij zwaar werk op 25 graden. Het gaat daarbij om de effectieve temperatuur op de werkvloer, niet om de buitentemperatuur. Als de gewone thermometer op het werk die temperatuur overschrijdt, is dat echter nog niet het signaal om het bijltje erbij neer te leggen. Temperaturen op de werkvloer dienen immers te worden vastgesteld met een nattebolthermometer, die ook rekening houdt met andere factoren, zoals luchtvochtigheid. Die geeft vaak lagere waarden aan dan een klassieke thermometer, waardoor de drempelwaarden bij dergelijke metingen slechts zelden worden overschreden. Als de drempelwaarden toch worden overschreden, moet de werkgever maatregelen treffen. Zo moet hij gratis verfrissende dranken aanbieden, een verluchtingssysteem in de kantoren installeren en eventueel rustpauzes voorzien. Werknemers die rechtstreeks in de zon werken, moeten beschermingsmiddelen aangeboden krijgen: een hoofddeksel of zonnecrème. Duurt de hinder daarna voort, dan moet eventueel een regime van beperkte aanwezigheid en van rusttijden worden ingevoerd. Nuttige werkinstrumenten hierbij zijn het globaal preventieplan en het jaarlijks actieplan, die worden opgelegd door het KB betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers. (Belga)