De federale regering besliste begin februari om een verwarmingspremie van 100 euro toe te kennen aan al wie een residentieel elektriciteitscontract heeft. Dat moest als compensatie dienen voor de gestegen energiekosten. De toekenning zou automatisch gebeuren als een gezin van zijn elektriciteitsleverancier een voorschot- of afrekeningsfactuur ontvangt. Maar bij 775.000 gezinnen, of 15 procent van de 4,9 miljoen die er recht op hebben, is dat nog niet gebeurd, zegt de FOD Economie.

Oorzaak is dat het automatiseringsproces gebaseerd is op een uitwisseling van gegevens tussen de FOD Economie, de elektriciteitsleveranciers en het Rijksregister. 'Alleen als alle gegevens honderd procent kloppen, is de matching automatisch gebeurd', zegt woordvoerster Lien Meurisse. 'Het kan volstaan dat de matching niet doorgegaan is omdat het busnummer ontbreekt bij de gegevens van de elektriciteitsleverancier, of dat er een 'e' te veel staat in een naam.'

Elektriciteitsleveranciers verrekenen de premie op de elektriciteitsfactuur of storten die op de bankrekening van hun klanten. Wie de premie nog niet automatisch ontvangen heeft, kan sinds 1 augustus een aanvraag indienen bij de FOD Economie om de premie alsnog te ontvangen. Al 5.000 gezinnen hebben dat intussen gedaan, zegt Meurisse. De aanvraag kan online ingediend worden, op de website van de FOD Economie, of per post, via een invulformulier dat op diezelfde website terug te vinden is. Aanvragen kunnen nog ingediend worden tot 15 oktober.

'Wie de premie sneller wil ontvangen doet er best aan de aanvraag online in te dienen', zegt Meurisse. 'Op papier duurt het even voor de aanvraag ons via de post bereikt en vervolgens moet de aanvraag manueel behandeld worden. Dat neemt niet weg dat er een heel team gevormd is dat specifiek en alleen op de aanvragen werkt.'

De federale regering besliste begin februari om een verwarmingspremie van 100 euro toe te kennen aan al wie een residentieel elektriciteitscontract heeft. Dat moest als compensatie dienen voor de gestegen energiekosten. De toekenning zou automatisch gebeuren als een gezin van zijn elektriciteitsleverancier een voorschot- of afrekeningsfactuur ontvangt. Maar bij 775.000 gezinnen, of 15 procent van de 4,9 miljoen die er recht op hebben, is dat nog niet gebeurd, zegt de FOD Economie. Oorzaak is dat het automatiseringsproces gebaseerd is op een uitwisseling van gegevens tussen de FOD Economie, de elektriciteitsleveranciers en het Rijksregister. 'Alleen als alle gegevens honderd procent kloppen, is de matching automatisch gebeurd', zegt woordvoerster Lien Meurisse. 'Het kan volstaan dat de matching niet doorgegaan is omdat het busnummer ontbreekt bij de gegevens van de elektriciteitsleverancier, of dat er een 'e' te veel staat in een naam.'Elektriciteitsleveranciers verrekenen de premie op de elektriciteitsfactuur of storten die op de bankrekening van hun klanten. Wie de premie nog niet automatisch ontvangen heeft, kan sinds 1 augustus een aanvraag indienen bij de FOD Economie om de premie alsnog te ontvangen. Al 5.000 gezinnen hebben dat intussen gedaan, zegt Meurisse. De aanvraag kan online ingediend worden, op de website van de FOD Economie, of per post, via een invulformulier dat op diezelfde website terug te vinden is. Aanvragen kunnen nog ingediend worden tot 15 oktober. 'Wie de premie sneller wil ontvangen doet er best aan de aanvraag online in te dienen', zegt Meurisse. 'Op papier duurt het even voor de aanvraag ons via de post bereikt en vervolgens moet de aanvraag manueel behandeld worden. Dat neemt niet weg dat er een heel team gevormd is dat specifiek en alleen op de aanvragen werkt.'