Het sociale tarief is een korting die op de telefoon- of internetrekening wordt toegestaan. Ze bedraagt 40 procent van de kosten, met een maximum van 8,4 euro per maand. De prijsvermindering geldt voor vijfenzestigplussers, personen ouder dan 18 jaar met een handicap van meer dan 66 procent, personen met een leefloon, slechthorenden, personen die een laryngectomie hebben ondergaan en militaire oorlogsblinden. Voor de eerste twee categorieën moet aan bijkomende voorwaarden voldaan worden. Zo moeten de 65-plussers alleen wonen of samenwonen met mensen van minstens 60 jaar. Voor gehandicapten geldt dat ze alleen moeten wonen of samenwonen met ten hoogste twee personen of met bloed- en aanverwanten van de eerste of tweede graad. Bovendien mag hun globale belastbare inkomen niet hoger zijn dan de grens om in aanmerking te komen voor een verhoogde financiële tussenkomst in de gezondheidszorg. Het sociale tarief moet verplicht worden toegestaan door Belgacom/Proximus, Base, Mobistar, Telenet, VOO en Scarlet (voor vaste telefonie). Andere operatoren mogen het tarief vrijwillig aanbieden. De korting geldt ook op pakketten, waarin internet en telefonie of televisie samen worden aangeboden. Ze moet aangevraagd worden via het BIPT. (Belga)

Het sociale tarief is een korting die op de telefoon- of internetrekening wordt toegestaan. Ze bedraagt 40 procent van de kosten, met een maximum van 8,4 euro per maand. De prijsvermindering geldt voor vijfenzestigplussers, personen ouder dan 18 jaar met een handicap van meer dan 66 procent, personen met een leefloon, slechthorenden, personen die een laryngectomie hebben ondergaan en militaire oorlogsblinden. Voor de eerste twee categorieën moet aan bijkomende voorwaarden voldaan worden. Zo moeten de 65-plussers alleen wonen of samenwonen met mensen van minstens 60 jaar. Voor gehandicapten geldt dat ze alleen moeten wonen of samenwonen met ten hoogste twee personen of met bloed- en aanverwanten van de eerste of tweede graad. Bovendien mag hun globale belastbare inkomen niet hoger zijn dan de grens om in aanmerking te komen voor een verhoogde financiële tussenkomst in de gezondheidszorg. Het sociale tarief moet verplicht worden toegestaan door Belgacom/Proximus, Base, Mobistar, Telenet, VOO en Scarlet (voor vaste telefonie). Andere operatoren mogen het tarief vrijwillig aanbieden. De korting geldt ook op pakketten, waarin internet en telefonie of televisie samen worden aangeboden. Ze moet aangevraagd worden via het BIPT. (Belga)